היחידה לפיתוח מקצועי, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן - עובד חינוך
אוניברסיטת בר אילן - היחידה לפיתוח מקצועי בית הספר לחינוך - אוניברסיטת בר אילן
דף הבית >> תוכניות בשיתוף בית ספר לחינוך >> עובד חינוך
עובד חינוך          
 
תכנית חדשה לתעודת 
 
עובד/ת חינוך

בחינוך חברתי-קהילתי

גשרים לפיתוח האני: האישי-המקצועי-החברתי

ראש התכנית: פרופ' זהבית גרוס


תואר שני בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות בשילוב לימודי תעודת עובד חינוך חברתי-קהילתי
תחום החינוך הבלתי פורמלי מבוסס על ההנחה כי חינוך אינו מתמצה בלמידה פורמלית בתוך כותלי בית-הספר, וכי הרחבת המושג "חינוך" יכולה לשמש מנוף לתהליכים חברתיים וקהילתיים ולשינוי של ממש בעולם. סטודנטים בהתמחות לניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות מתנסים בפיתוח תפיסה אלטרנטיבית של המושג חינוך ובחידוד והעמקת מיומנויות פרקטיות הנדרשות על מנת ליזום, לקדם, לנהל ולבצע עבודה חינוכית ברוח זו. 

ההכרה בתרומתו של החינוך הבלתי פורמלי לכישורים קוגניטיביים ושאינם קוגניטיביים הולכת ומתרחבת, לצד זו הכשרת העוסקים בחינוך החברתי קהילתי, זוכה בשנים האחרונות לתאוצה רבה. עד לפני שנים לא רבות, ההכשרה לעבודה עם נוער במוסדות חינוך ציבוריים חוץ בית-ספריים (רשויות מקומיות, בתי נוער, מתנ"סים) התקיימה במסגרות מחוזיות וארציות במינהל חברה ונוער (אגף הנוער בזמנו). תהליכי הכשרה אלו הקנו לעובדים תעודות "מדריך מוסמך" ו"מדריך בכיר". לבעלי התעודות ניתן היתר הדרכה מטעם מינהל חברה ונוער, ותנאי השכר נקבעו בהתאם לכך ועוגנו בהסכמי שכר קיבוציים עם מרכז השלטון המקומי. בעקבות הצורך להעלות את רמת ההכשרה הופסקו קורסים אלו ונפתחו חוגים אקדמיים. בדוח אריאב[1] מופיע המושג "תעודת עובד חינוך" כתעודה מחייבת שיקבל כל מי שמסיים לימודי חינוך חברתי-קהילתי (חינוך בלתי-פורמלי).

מסיימי התוכנית להכשרת עובד/ת חינוך יהיו זכאים לתעודה והיא תוענק להם בתנאי שהשלימו את דרישות התכנית ובתנאי שהשלימו את כל הדרישות לתעודת המוסמך (מ"א) בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות. יש לציין שרישיון עובד חינוך יוענק לבעלי תעודת עובד חינוך לאחר שיעברו בהצלחה תקופת התמחות של שנה אחת בשכר (סטאז'), בהיקף של שליש משרה לפחות כמפורט בחוזר מנכ''ל תשעא/6(ב), כ"ז בשבט התשע"א, 01 בפברואר 2011, באתר משרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-2/HoraotKeva/K-2011-6-2-8-2-19.htm
 
מטרת התכנית

תכנית ההכשרה להסמכת עובדי חינוך המתמחים בחינוך החברתי-קהילתי הינה בראש וראשונה תכנית אקדמית. החינוך הבלתי פורמלי עשיר בעשייה ודל במחקר. מטרת  מסלול הלימודים החדש לגשר בין היבטים תיאורטיים של הניהול במערכות הבלתי פורמליות לבין הצרכים הריאליים המתעוררים בשדה. חידושה העיקרי של ההתמחות הוא ההיבט הפרקטי, דהיינו קיומן של סדנאות מעשיות וסיורים לצד מסגרת הלימודים התיאורטית. כל אלו יחד יביאו לפיתוח הזהות האישית, המקצועית, והחברתית של המשתתפים. לתוכנית הלימודים שלושה מרכיבים עיקריים: א. ניהול, ב. נוער, ג. קהילה. התמחות זו הינה חלק מהמוקד למנהיגות וניהול מערכות חינוך.

התכנית נועדה להכשיר סגל בכיר לתפקידי ניהול, ריכוז והדרכה במגוון תפקידי מפתח במשרד החינוך, במרכזים הקהילתיים, בתנועות הנוער, בעמותות, ובמחלקות הנוער. התעודה והרישיון עומדים בתנאי מכרז לתפקידים כגון: מנהל מחלקת נוער, מנהל מרכז קהילתי, רכז נוער, רכז התנדבות, רכז מנהיגות נוער ורכז חברתי/קהילתי.
התכנית יכולה להשתלב עם לימודי התואר השני כך שניתן להימנע מקורסים כפולים מחד ולהשתתף בתכנית אקדמית מורחבת מאידך. בתכנית מלמדים מיטב המרצים של סגל אוניברסיטת בר-אילן ומרצים אורחים המומחים בתחום.
 
מסגרת ונושאי התכנית

תכנית לימודי תעודת עובד חינוך היא בהיקף של 196 שעות לימוד ו-6 ש"ש עבודה מעשית (כמפורט בדף המידע המפורט), זאת בנוסף לשעות לימודי התואר השני ועבודה בהיקף של שליש מישרה הנדרשת בשנה השנייה לצד הסטאז לצורך קבלת רישיון עובד חינוך. סטודנטים שלומדים לתואר השני במסלול תיזה ידרשו להשלים במסגרת לימודי התעודה שתי סדנאות נוספות הנלמדות בביה"ס לחינוך במסלול ללא תיזה:  סדנה ביזמות, התנדבות ומעורבות חברתית וסדנת חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי.

בסמסטר הראשון של השנה הראשונה ייחשפו הסטודנטים למגוון המסגרות ותחומי הפעולה של החינוך הבלתי פורמלי. ההיכרות תיעשה באמצעות סיורים שיכללו איסוף נתונים באמצעות תצפיות וראיונות במהלך 5 ימי סיור בנושאים: (ODT(1 ותכנון טיול וסיור עירוני  2) תכנון, ניהול, שיווק ופרסום אירועים 3) אמנות, טקסים וטקסים אלטרנטיביים – 4+5)שירותים לנוער בישראל (ממלכתיים, ציבוריים, פרטיים, מגזר שלישי) - נוער וצעירים בקהילה, תנועות הנוער, חברה למתנ"סים, מסגרות התנדבות לנוער ועבור נוער - מחלקות הנוער וקשריהן עם ביה"ס. לצד מפגש עם אנשי השדה יפגשו הסטודנטים מרצים מומחים בנושאים כגון: טקסים אלטרנטיביים, המגזר השלישי, שיווק מכוון נוער וטכנולוגיות עכשוויות.

בסמסטר השני של השנה הראשונה ישתתפו הסטודנטים בסדנה מלווה לעבודה מעשית: עיצוב תפיסת התפקיד של עובד נוער בקהילה (העבודה המעשית הנדרשת היא בהיקף של 30 שעות). כמו כן, ילמדו את הקורסים: פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות, דילמות מוסריות בחינוך ופתרון קונפליקטים וסדנה בתהליכים קבוצתיים ועבודה קבוצתית.

בשנה השנייה ישתתפו הסטודנטים בסדנה שנתית המלווה אותם במהלך הסטאז': "מהשדה אל התיאוריה ומהתיאוריה לשדה". בהתאם לדרישות הרישיון יצטרכו לעבוד בסטאז' בהיקף של שליש מישרה בתחומי החינוך החברתי-קהילתי. סטודנטים שלומדים לתואר השני במסלול תיזה ידרשו להשלים במסגרת לימודי התעודה שתי סדנאות נוספות הנלמדות בביה"ס לחינוך במסלול ללא תיזה:  סדנה ביזמות, התנדבות ומעורבות חברתית וסדנת חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי.
 
תנאי קבלה לתכנית

לתעודת עובד חינוך יתקבלו אך ורק תלמידים אשר התקבלו או סיימו לימודי תואר שני בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות.

הרישום לתכנית כולל שני מרכיבים:
  • רישום ללימודי תואר שני בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות במסגרת תהליכי הרישום של האוניברסיטה (פרטים נוספים על אופן הרישום, ותהליכי הרישום והקבלה ניתן למצוא באתר האינטרנט של ההתמחות http://education.biu.ac.il/node/223 באתר האינטרנט של בית הספר לחינוך וכן בספר המערכת שניתן לקנות בחנויות).
  • רישם לתכנית תעודת עובד חינוך ביחידה לפיתוח מקצועי. תנאי לקבלת תעודת עובד חינוך הוא קבלת תואר שני בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות ועמידה בכל חובות התכנית (לא תינתן תעודה עד להשלמת כל חובות התואר).
התוכנית מאושרת ע"י מינהל חברה ונוער, משרד החינוך.  

עלות התכנית

דמי רישום בסך 200 ש"ח 

שכר הלימוד שנה א' 5900 ש"ח.
שכר לימוד שנה ב' 200 ש"ח.

הערה: עלות התוכנית בנוסף לשכר הלימוד לתואר שני בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות.ימי הלימוד

בשנה א' התוכנית כוללת 5 ימי סיור שייערכו בימי חמישי (שלושה סיורים בין השעות 12:00-16:30, ושני סיורים בין השעות: 15:00 – 19:30)-
שנה א' סמסטר ב' יום חמישי  8:00-15:30.

בשנה ב' בסמסטר א' ובסמסטר ב', בימי חמישי, אחת לשבועיים, בין השעות:  10:00-13:30

פרטים  נוספים על תואר שני בהתמחות לניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות:  http://education.biu.ac.il/node/223

התוכנית כוללת 5 ימי סיור שייערכו בימי חמישי (שלושה סיורים בין השעות 12:00-16:30, ושני סיורים בין השעות: 15:00 – 19:30.
להלן מועדי הסיורים:

10 בנובמבר : 12:00-16:30
1.12 15:00 – 19:30.
15.12 12:00-16:30
5.1.17 15:00 – 19:30
26.1 שלטון מקומי 12:00-16:30


* מותנה במינימום נרשמים. מספר המקומות מוגבל.
** Disclaimer: כפוף לשינויים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר מירי גולדרט בטלפון 054-7773582.

להורדת דף מידע לחץ כאן
 
לקבלת פרטים נוספים מלא את הטופס הבא:

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים