הרחבת הסמכה להוראת תנ"ך

לקראת קידום המקצוע תנ"ך והמקצוע תרבות יהודית-ישראלית במערכת החינוך הממלכתית, מציע משרד החינוך מלגות למורים מכלל תחומי הדעת, שיירשמו למסלולי הכשרה ייעודיים.

תוכנית זו תפעל באוניברסיטת בר אילן בשנה"ל תשע"ט ותקנה ידע בתחומי התוכן וכן כלים להוראה משמעותית המשקפת תפיסה פתוחה ורבת פנים של מקצועות אלה.
מדיניות המשרד היא כי במהלך שנים ספורות תימסר הוראת המקצועות תנ"ך ותרבות יהודית-ישראלית
למורים מקצועיים בלבד. בואו ללמוד כיצד ללמד את מקורות תרבות ברוח פלורליסטית, חקרנית, ביקורתית ויצירתית במערכת החינוך
הממלכתית.

מלגות 2000- 7000 ש"ח | גמולים | החזר רוב שכר הלימוד| אפשרות להרחבת ההסמכה לתואר שני במקצועות היהדות

מדיניות משרד החינוך היא כי במהלך שנים ספורות תימסר הוראת המקצועות תנ"ך ותרבות יהודית-ישראלית במערכת החינוך הממלכתית (כיתות א-ט) למורים מקצועיים בלבד. לשם כך, מציע משרד החינוך מלגות למורים מכלל תחומי הדעת, שיירשמו למסלולי הכשרה ייעודיים.

מורים במערכת החינוך הממלכתית – בואו ללמוד כיצד ללמד את מקורות תרבותנו ברוח פלורליסטית, חקרנית, ביקורתית ויצירתית במערכת החינוך הממלכתית.

תכניות ההכשרה שאושרו על-ידי אגף מורשת יופעלו במוסדות אקדמיים ובמוסדות המכשירים מורים, ויקנו ידע בתחומי התוכן וכן כלים להוראה משמעותית המשקפת תפיסה מגוונת ורבת פנים של מקצועות אלה.    

הלימודים יתפרסו על פני שנתיים, יום בשבוע. 

פרטים נוספים במחלקה לתנ"ך  03-5318229 (חדווה)  באתר משרד החינוך באתר מידע על תנאי הלימודים, מלגות, הלוואות מותנות ועוד…

 

שם הקורס תאריך פתיחה סמסטר מועד הקורס היקף הקורס עלות הקורס הערות
הרחבת הסמכה להוראת תנ"ך 21/10/2018 שנתיים

שנה א' ימי שלישי
שנה ב' ימי רביעי
בשנה"ל תשע"ט-ס

4 סמסטרים
שנתיים

7500 ש"ח לשנתיים

מידע נוסף והרשמה במחלקה לתנ"ך 03-5318229

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
רמת גן, מיקוד: 5290002

טלפון: 03-5318445
פקס: 03-5349532

דוא"ל: infohish@biu.ac.il