מומחיות בכישורי חיים

קורס מומחיות בכישורי חיים הנו קורס של שנתיים, 60 שעות בכל שנה.

הקורס נתפר למידתן של יועצות בעלות מסוגלות ומוטיבציה להוביל תהליכים משמעותיים בכישורי חיים. הקורס מקנה ידע, כלים ומיומנויות לקידום רווחה נפשית ברמת הפרט והמערכת.

 

תכנית כישורי חיים, תכנית חובה מהגן ועד יב', מושתת על ערכי הפסיכולוגיה החיובית ומכוונת לסייע לתלמידים לפתח כישורים ומיומנויות להתמודדות עם מצבי חיים נורמטיביים, סיכונים, ומשברים, מתוך מטרה לקדם את רווחתם הנפשית, לחזק את כוחותיהם ולפתח את יכולתם  ללמוד, ליצור ולהסתגל למציאויות שונות ולמנוע התנהגויות סיכון במרחב הפיסי ובמרחב הווירטואלי .

מטרות הקורס

 • העמקת ההיכרות עם תאוריות, תכנים, כלים, ומודלים בהנחיית תכנית כישורי חיים.
 • חשיפה לתכניות חומרים וכלים חדשים על רצף הגיל , מהגיל הרך – יב'
 • תרגול מיומנויות הנחיית שיח רגשי, ערכי, חברתי המותאמים לכתה ולקבוצה, סביב מצבי חיים ונושאים רלבנטיים לגיל ולאתגרי החיים.
 • חיזוק הבנת עבודת הייעוץ המשלבת יישום התוכנית בשיעורי כישורי חיים ועבודה המערכתית בכישורי חיים.

מן הנושאים

 • פסיכולוגיה חיובית
 • מודל האון בי: חמשת מוקדי ההתערבות לקידום רווחה נפשית
 • הכרות עם מצבי חיים רלוונטיים לגיל
 • מעגל הלמידה
 • מחוון כישורי חיים
 • חוסן להתמודדות עם אתגרי חיים במצבי שגרה ומשבר
 • מיומנויות הנחייה ושיח רגשי.

דרכי הוראה

הלמידה בקורס הנה משולבת: למידה סדנאית – חווייתית, למידה תיאורטית – יישומית ולמידה רפלקטיבית. בקורס ישולבו הרצאות של מומחים, הנחייה ומשוב עמיתים.

קהל היעד

יועצות משנה חמישית ומעלה.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם שפ"י משרד החינוך ואוניברסיטת בר אילן

מרצה

מיכל כספי

שם הקורס תאריך פתיחה סמסטר מועד הקורס היקף הקורס עלות הקורס הערות
מומחיות בכישורי חיים 18/10/2018 שנתי

ימי חמישי 16:00-19:15

120 שעות למשך שנתיים
60 שעות בכל שנה

ללא עלות.

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
רמת גן, מיקוד: 5290002

טלפון: 03-5318445
פקס: 03-5349532

דוא"ל: infohish@biu.ac.il