פרקי אבות – האתיקה היהודית

תיאוריות ומעשיות מעולמם של חכמי המשנה

פרקי אבות הם אוסף עשיר של אמרות מחכימות בכל תחומי החיים, והיוו קרקע פורייה למאות הוגים אשר פרסו את משנתם החינוכית
בפירושים ודרשות שנכתבו על פרקים אלו.
קורס זה יתמקד בחוכמה היהודית ודפוסי חשיבה שיש להם רלוונטיות לימינו. יושם דגש על תחומים הנוגעים לאתיקה יהודית, השקפה
אופטימית על המציאות, בנייתה של אישיות בוגרת ונבונה, והערכת היחסים הראויים להתקיים בין מורה לתלמיד. הנושאים יובאו על רקע
פתגמים, אמרות מחכימות ומעשיות מעולמם של חכמים.

מטרות הקורס

 • היכרות עם פרקי אבות מנקודת מבט חינוכית המאפשרת התמודדות עם המציאות המודרנית מתוך השקפה יהודית
 • היכרות עם התייחסותה של משנת אבות למציאות חיי האדם והכלים שהיא מציעה בעבור המציאות המודרנית
 • הקניית כלים לאחריות אישית ולמיצוי יכולות האדם בגישה יהודית

מן הנושאים

 • פרקי אבות מאז ועד היום
 • היכרות עם תרבות השיח היהודית
 • התמודדות עם קונפליקט - תרבות המחלוקת בישראל
 • לא הקפדן מלמד – מעלותיה וחסרונותיה של גישות חינוכיות שונות
 • חברה – גורם תומך או מפריע בתהליך הפיתוח האישי
 • אם אין קמח אין תורה – על היחס בין השכלה ופרנסה
 • חנוך לנער על פי דרכו – התאמת דרך הלימוד לאישיות התלמיד
 • השתלבות בחברה – מתמיכה ועד אפקט העדר
 • מה בין אישיות מופת לאישיות בת-חלוף - אברהם אבינו מול בלעם הרשע
 • יישום הגישות העולות בפרקי אבות בחיים האישיים ובחיים המקצועיים בהוראה

דרכי ההוראה

המשתתפים יקבלו קוד כניסה אישי לאתר הקורס, בו יימצאו את כל חומרי הלמידה. קצב הלימוד הוא אישי. הקורס כולל קריאת חומר
תיאורטי, התנסות אישית ועוד.

המרצה

ד"ר חננאל סרי
בעל תואר דוקטור בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע.
עוסק בחינוך והוראה, בתחומי תורה ומדע, חינוך יהודי בעידן הפוסטמודרני וחקר משנת הרמב"ם.
טלפון: 054-7774503

בנושאי מנהלה (רישום, הכרה בגמול וכדומה) נא להתקשר למשרדי היחידה לפיתוח מקצועי 03-5318445
שם הקורס תאריך פתיחה סמסטר מועד הקורס היקף הקורס עלות הקורס הערות
פרקי אבות – האתיקה היהודית 18/12/2019 שנתי

קורס מתוקשב

60 שעות (2 ש"ש)
עם ציון

מחיר מלא*:
1700 ₪ או 2 ש"ש למורים בשבתון.

מחיר בהנחה למורים בפועל ולגמלאים:
ברישום עד ה-1.10- 850 ש"ח, לאחר מכן 900 ש"ח.

לא כולל דמי הרשמה

מוכר 60 שעות לאופק למורים בשבתון.

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
רמת גן, מיקוד: 5290002

טלפון: 03-5318445
פקס: 03-5349532

דוא"ל: infohish@biu.ac.il