קורסי קיץ

שם הקורס תאריך פתיחה מצב הרשמה בין השעות סמסטר שעות הערות
ימי עיון לספרנים 04/07/2017 הרשמה פתוחה

ימים ג' - ד'
4.7.17 - 5.7.17

קיץ

16 ש"ש

הכנס יתקיים באודיטוריום בקומת הכניסה, בניין 206, ננוטכנולוגיה.

האולם ממוזג! כדאי להצטייד בלבוש חם!

לימודי הפעלת תיאטרון בובות בגיל הרך 09/07/2017 הרשמה פתוחה

ימים מרוכזים

קיץ

36 שעות

המפגשים יתקיימו בתאריכים
9.7,10.7,12.7,13.7,16.7,
בשעות 9:00-14:30.

לאכול נבון ולהיות בריא – עובדות מול מיתוסים – קיץ 15/06/2017 הרשמה פתוחה

קורס מתוקשב

שנתי

60 שעות
במחזור קורסי קיץ
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות למורים בשבתון

במחזור קורסי קיץ
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות למורים בשבתון

כלי עבודה אימוניים לילדים ולילדים עם הפרעות קשב AD(H)D 12/07/2017 הרשמה פתוחה קיץ

40 שעות

ארבעה ימים מרוכזים

קידום הבריאות לשיפור הלמידה וההתנהגות – קיץ 15/06/2017 הרשמה פתוחה

קורס מתוקשב

שנתי

60 שעות

במחזור קורסי קיץ
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות למורים בשבתון

הכשרת מנחים להקניית הקריאה – צורה צבע וצליל 02/07/2017 הרשמה פתוחה

ימים א' - ה'
15:30 - 8:30

קיץ

40 שעות

הקורס יתקיים במשך 5 ימים מרוכזים בתאריכים 2-6.7.2017