החלה ההרשמה לימודי תעודה באוניברסיטה תשפ"א

ללמוד מה שמשמעותי לך!

היחידה לפיתוח מקצועי שמחה לפתוח בפניכם עולם חדש מרתק בתוך אוניברסיטת בר אילן.
היחידה קיימת מזה 50 שנה בהיקף של 2,500 משתלמים בכל שנת לימודים אקדמית.

מגוון קורסים המקנים תעודה מטעם 
אוניברסיטת בר אילן.

לימודים להכשרת מאמנים, קורסי פרקטיקום 
והתמחות למאמנים.

קורסים בלמידה מרחוק ללא תלות במקום 
ובזמן.

קורסי העשרה ולימודים באקדמיה ובמדרשה.

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן

רמת גן, מיקוד: 5290002

03-5349532