לימודים עם ערך ביחידה לפיתוח מקצועי בבר אילן!

 שמחים לפתוח בפניכם עולם ידע מרתק בתוך אוניברסיטת בר אילן

היחידה קיימת מזה 50 שנה בהיקף של 2,500 משתלמים בכל שנת לימודים

מגוון קורסים המקנים תעודה מטעם 
אוניברסיטת בר אילן.

לימודים להכשרת מאמנים, קורסי פרקטיקום 
והתמחות למאמנים.

קורסים בלמידה מרחוק ללא תלות במקום 
ובזמן.

קורסי העשרה ולימודים באקדמיה ובמדרשה.

 

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן

רמת גן, מיקוד: 5290002

03-7384168