מידע ללומדים הכשרת מאמנים – שנה א'

  1. טופס 10: חתימה על איגרת מידע – כולל נספחי לשכת המאמנים
  2. רשימת מאמנים לסטודנטים באימון המוכרים ע"י היחידה לפיתוח מקצועי
  3. רשימת מדריכים מוסמכים להדרכה אישית ולמבחן מעשי

מידע ללומדים פרקטיקום באימון – שנה ב'

  1. טופס בקשה לקבלת תעודת מאמן והצהרה על עמידה בכל דרישות הלשכה – מיועד למסיימי פרקטיקום תשע"ו
  2. הנחיות לקבלת דרגת מאמן מוסמך בלשכת המאמנים בישראל – המסלול הירוק

נספחים לשירות הסטודנט

  1. טופס להגשת דוחות אימון עבור משתתפי הפרקטיקום- דוח 5
  2. רשימת מאמנים בקהילה – סטודנטים הלומדים בפרקטיקום באימון עם הפנים לקהילה

 

בירורים בנושאים אדמניסטרטיביים כגון תעודות סיום ורישום בלשכת המאמנים ניתן לפנות למזכירה ביחידה נורית עדני-הכהן 
טלפון: 03-5318445
דוא"ל: [email protected]