היחידה לפיתוח מקצועי בבית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן, קיימת מזה 46 שנה. היחידה מקיימת פעילות בהיקף של כ- 2500 לומדים בכל שנת לימודים אקדמית, ופועלת להעצמת מורים ואוכלוסיות נוספות.

היחידה פועלת במספר מישורים עיקריים:

 • הרחבת ידע אקדמי ומקצועי של עובד ההוראה.
 • קידום והעצמת עובד ההוראה בהקניית מיומנויות אישיות.
 • לימודי תעודה לקהל המורים ולאוכלוסיות שונות.
 • קיום כנסים וימי עיון מקצועיים בשיתוף עם ארגונים נוספים.
 • ייזום פעילויות להעצמת דור העתיד למצויינות, למחקר ולפיתוח.

יתרונות היחידה לפיתוח מקצועי:

 • ייעוץ ויחס אישי ומקצועי לכל משתלם.
 • לימודים בקמפוס אוניברסיטאי.
 • מרצים מתוך הסגל האקדמי ומומחים בתחומם.
 • חיבור בין עולם המחקר האוניברסיטאי והשדה המקצועי.
 • אמצעי למידה ושירותים מתקדמים בקמפוס כגון: אולמות, ספרייה, ימי עיון וקפיטריות!
 • שילוב אסטרטגיות למידה מרחוק בחזית הטכנולוגיה ושיטות הוראה מתקדמות תוך התחדשות עצמית של הלומד בגישה של "למידה לכל אורך מעגל החיים"- "Life Long Learning".

רוב הקורסים המתקיימים ביחידה לפיתוח מקצועי מוכרים לגמול השתלמות, עם ציון או בלי ציון, על ידי אגף השתלמויות במשרד החינוך.

 

צוות היחידה

ד"ר רותי בירגר, ראש היחידה

פניות בנושאים אקדמיים – infohish@biu.ac.il

חיים מרציאנו, מנהל היחידה
פניות בנושאים מנהלתיים – Haim.Marciano@biu.ac.il

שחר צדוק , מנהל פיתוח אקדמי 
פניות בנושאי פיתוח תוכניות ושיתופי פעולה  – zadok@biu.ac.il

אודליה שי, רכזת היחידה
רישום ואישורי לימודים – infohish@biu.ac.il

אוריין בוסי, מזכירה ורכזת גמולים
infohish@biu.ac.il

נורית עדני, מזכירה ורכזת
מידע בנושאי מידע ורישום infohish@biu.ac.il