היחידה לפיתוח מקצועי בבית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן, קיימת מזה 46 שנה. היחידה מקיימת פעילות בהיקף של כ- 2500 לומדים בכל שנת לימודים אקדמית, ופועלת להעצמת מורים ואוכלוסיות נוספות.

היחידה פועלת במספר מישורים עיקריים:

 • הרחבת ידע אקדמי ומקצועי של עובד ההוראה.
 • קידום והעצמת עובד ההוראה בהקניית מיומנויות אישיות.
 • לימודי תעודה לקהל המורים ולאוכלוסיות שונות.
 • קיום כנסים וימי עיון מקצועיים בשיתוף עם ארגונים נוספים.
 • ייזום פעילויות להעצמת דור העתיד למצויינות, למחקר ולפיתוח.

יתרונות היחידה לפיתוח מקצועי:

 • ייעוץ ויחס אישי ומקצועי לכל משתלם.
 • לימודים בקמפוס אוניברסיטאי.
 • מרצים מתוך הסגל האקדמי ומומחים בתחומם.
 • חיבור בין עולם המחקר האוניברסיטאי והשדה המקצועי.
 • אמצעי למידה ושירותים מתקדמים בקמפוס כגון: אולמות, ספרייה, ימי עיון וקפיטריות!
 • שילוב אסטרטגיות למידה מרחוק בחזית הטכנולוגיה ושיטות הוראה מתקדמות תוך התחדשות עצמית של הלומד בגישה של "למידה לכל אורך מעגל החיים"- "Life Long Learning".

רוב הקורסים המתקיימים ביחידה לפיתוח מקצועי מוכרים לגמול השתלמות, עם ציון או בלי ציון, על ידי אגף השתלמויות במשרד החינוך.