היחידה לפיתוח מקצועי בפקולטה לחינוך אוניברסיטת בר אילן, קיימת מזה 46 שנה. היחידה מקיימת פעילות בהיקף של כ- 2500 לומדים בכל שנת לימודים אקדמית, ופועלת להעצמת מורים ואוכלוסיות נוספות.

היחידה פועלת במספר מישורים עיקריים:

 • הרחבת ידע אקדמי ומקצועי של עובד ההוראה.
 • קידום והעצמת עובד ההוראה בהקניית מיומנויות אישיות.
 • לימודי תעודה לקהל המורים ולאוכלוסיות שונות.
 • קיום כנסים וימי עיון מקצועיים בשיתוף עם ארגונים נוספים.
 • ייזום פעילויות להעצמת דור העתיד למצויינות, למחקר ולפיתוח.

יתרונות היחידה לפיתוח מקצועי:

 • ייעוץ ויחס אישי ומקצועי לכל משתלם.
 • לימודים בקמפוס אוניברסיטאי.
 • מרצים מתוך הסגל האקדמי ומומחים בתחומם.
 • חיבור בין עולם המחקר האוניברסיטאי והשדה המקצועי.
 • אמצעי למידה ושירותים מתקדמים בקמפוס כגון: אולמות, ספרייה, ימי עיון וקפיטריות!
 • שילוב אסטרטגיות למידה מרחוק בחזית הטכנולוגיה ושיטות הוראה מתקדמות תוך התחדשות עצמית של הלומד בגישה של "למידה לכל אורך מעגל החיים"- "Life Long Learning".

רוב הקורסים המתקיימים ביחידה לפיתוח מקצועי מוכרים לגמול השתלמות, עם ציון או בלי ציון, על ידי אגף השתלמויות במשרד החינוך.

אתיקה

לימודי התעודה ביחידה לפיתוח מקצועי מכשירים אנשי חינוך ואקדמאים להנחיה ואימון אוכלוסיות לא קליניות, למעט תוכניות הפסיכותרפיה המיועדות להכשרה לטיפול באוכלוסיות קליניות. תוכניות טיפול אלה מיועדות ליועצות חינוכיות בעלות תואר שני או לבעלי תואר אקדמי רלוונטי מתחום הטיפול והם מוכרות על ידי אגודות המטפלים הרלוונטיות.

היחידה לפיתוח מקצועי, מקדמת ומובילה את נושא האתיקה בלימודי התעודה השונים המתקיימים ביחידה. כחלק מהמחויבות לכללי האתיקה כל המשתלמים הלומדים בלימודי תעודה חותמים על הצהרה בנושא זה ומחויבים להשתתף בשיעורי אתיקה בהתאם לנהלי היחידה כתנאי לקבלת תעודה.

צוות היחידה

ד"ר רותי בירגר, ראש היחידה

פניות בנושאים אקדמיים – [email protected]

חיים מרציאנו, מנהל היחידה
פניות בנושאים מנהלתיים – [email protected]

שחר צדוק , מנהל פיתוח אקדמי 
פניות בנושאי פיתוח תוכניות ושיתופי פעולה  – [email protected]

אודליה שי, רכזת היחידה
רישום ואישורי לימודים – [email protected]

אוריין בוסי, מזכירה ורכזת גמולים
[email protected]

נורית עדני, מזכירה ורכזת
מידע בנושאי מידע ורישום [email protected]