הקורסים אושרו פדגוגית ע"י האגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך.

עובדי הוראה העומדים בקריטריונים, המעוניינים כי הקורס יוכר עבורם לצורך צבירת גמולים / קידום דרגה, יכולים להגיש בקשה לגמול במסלול אישי (ראו בהמשך מי יכול להגיש).

להגשת בקשה לגמול במסלול אישי ואישור לימודים ע"י האגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך, יש לפעול על פי ההנחיות הבאות ולעקוב אחר התהליך בפורטל עובדי ההוראה עד קבלת האישור.

לקבלת הגמול על עובד ההוראה לבחון את זכאותו האישית במשרד החינוך.
שימו לב, גם מורים בשבתון המעוניינים בגמול השתלמות נדרשים לכך.


מי יכול להגיש בקשה לגמול במסלול אישי?

  • עובדי הוראה בעולם הישן
  • עובדי הוראה בעוז לתמורה
  • עובדי הוראה באופק חדש בשבתון
  • בחלק מהקורסים – כלל עובדי ההוראה (בהתאם למופיע במידע על הקורס המבוקש)

איך מגישים בקשה לגמול במסלול אישי?

עם הרישום לקורס יש לשלוח באמצעות פנייה בפורטל עובדי הוראה:

א. טופס בקשה לגמול על בסיס אישי (להורדת הטופס לחץ כאן)

ב. סילבוס הקורס (ניתן להוריד מעמוד הקורס באתר)

ג. יש לצרף PDF או צילום מסך של עמוד הקורס מהאתר ובו מועד הפתיחה והסיום של התוכנית. (הנחיות: יש להיכנס לעמוד
    הקורס, בתפריט או בקליק ימני יש לבחור הדפסה, ובהגדרת המדפסת יש לבחור את האפשרות של "שמירה כ- PDF"). 

ד. מכתב המלצה מממנהל/ת ביה"ס / מפקח/ת בו תצוין תרומת הקורס וחשיבותו לתפקידך.


שימו לב, יש להעלות את הקבצים לפורטל עובדי הוראה בפורמט PDF.


לאחר סיום הקורס:

עובד הוראה שקיבל אישור ממשרד החינוך ללמוד את הקורס במסלול אישי, יידרש לשלוח באמצעות פנייה בפורטל עובדי הוראה – את אישור סיום הקורס אשר יונפק על ידנו על פי בקשת הלומד ובצירוף עבודת הסיום שהגיש.

יש להגיש את האישורים המקוריים או העתק נאמן למקור באחת משתי הדרכים הבאות:

  1. בדואר או במסירה ידנית.
  2. להחתים את מנהל/ת ביה"ס שההעתק נאמן למקור (חתימה וחותמת), לסרוק (כקובץ PDF) ולשלוח בפנייה בפורטל עובדי הוראה.


עו"ה שעומד בתנאים לקבלת הגמול ולא קיבל את אישור משרד החינוך, יכול לפנות אלינו במייל:  [email protected]

תודה שנרשמת אצלנו!


בהצלחה רבה!