שער לתרבות יהודית ישראלית מגשרת באוניברסיטת בר אילן

חזונה של אוניברסיטת בר אילן הוא: "הדיאלוג בין המורשת היהודית לבין הערכים החברתיים והדמוקרטיים המודרניים מתרחב באוניברסיטת בר-אילן לדיאלוג בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. התרחבות זו עומדת ביסוד פעילותה של 'תקווה ישראלית באקדמיה'. מעצם מהותה מפגישה המסגרת האקדמית עולמות שונים וביכולתה לשמש במה טבעית לשיח פתוח וליחסי גומלין מפרים ומכבדים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. כמו כן, האקדמיה היא מפתח משמעותי להשתלבות בחברה הישראלית. אוניברסיטת בר-אילן, שבמקורה ובהווייתה הוקמה ככתובת אקדמית לציבור הדתי לאומי, שומרת על הצביון היהודי מסורתי, ועם זאת מכַנסת פסיפס רב-תרבותי עשיר ומגוון".

 

במסגרת הפעילות החינוכית של היחידה לפיתוח מקצועי אנו שמחים להציג את הפעילות העניפה המתקיימת באוניברסיטה שיש בה להיות  גשר בין האקדמיה לעולם החינוך לתרבות יהודית ישראלית.

נושא זה חשוב דווקא בעידן פוסט-מודרני בו יש פירוק של הגדרות ואידיאולוגיות אנו עדים לבלבול זהותי אשר עלול לפגוע בחוסן הלאומי ובקיומה העתידי של מדינת ישראל.

ידוע כי החוסן הלאומי מאז ומתמיד תלוי בזהות היהודית והישראלית. שביד היטיב להגדיר את הזהות היהודית: "מדובר בבני עם אחד, וזהות של עם מעוגנת בתודעה של רציפות הדורות, בזיכרון היסטורי משותף, ובתרבות העוברת כמורשת מדור לדור.

עמוד זה מהווה שער לפעילות עניפה המתקיימת בקמפוס אוניברסיטת בר אילן בתחום החינוך לתרבות יהודית ישראלית.

פעילות מבורכת זו מיועדת לאנשי חינוך ולקהל הרחב המעוניינים לקנות חכמה וידע ובכך לפתח את המודעות לחשיבותה ולהעצמתה של זהות היהודית וישראלית.

פעילויות אלה מבקשות לפתח זהות יהודית – ישראלית מגשרת במטרה לפתח דיאלוג פורה בין האקדמיה לעולם היהדות ובין  מגזרים השונים שיש בו מפגש עם הישן והחדש גם יחד.

בעמוד זה תוכלו לקבל מידע במספר תחומים:

  • קורסים אקדמיים במחלקות האוניברסיטה הפתוחים לאנשי חינוך ולקהל הרחב.
  • קורסים לאנשי חינוך המקנים גמול השתלמות 
  • הרצאות העשרה לאנשי חינוך ולמתעניינים בזהות יהודית ישראלית בתורה ובמדע.
  • מופעי תרבות יהודית ישראלית.

 

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות

יש שהוא נאחז במסורת קיימת ומוסיף עליה, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה שיש בה כדי להזין את נפש הדור המחדש" (ברל כצנלסון, מתוך "מהפכה ומסורת")

מידע על לימודים ופעילויות בתחום הזהות יהודית ישראלית