היחידה לפיתוח מקצועי, מקיימת מזה 11 שנים. מסלולי הכשרה והתמחות בתחום האימון, המועברים ע"י מיטב המרצים המובילים בתחום בישראל.
אנו רואים במסלול זה הזדמנות להעצמה וצמיחה אישית. על כן אנו עושים כל שביכולתנו שמסלול הכשרה זה יועבר באופן חוויתי ומשמעותי למשתלמים.

תוכנית הקורס

התוכנית כוללת מספר שלבים: העצמה אישית, הכשרת מאמנים, נושאים מתקדמים באימון, אימון עמיתים והדרכה על האימון ראשון עבור מתאמן אדם מחוץ לקורס.
במהלך שנת הלימודים יתקיימו ימים מרוכזים גם בחופשות מערכת החינוך עפ"י לו"ז שיימסר בתחילת שנת הלימודים.
יתכנו שינויים בלו"ז בהתאם לאילוצים אפשריים בהמשך.
סיום קורס זה מאפשר לבוגריו להמשיך לפרקטיקום באימון.

דרישות הקורס ותעודה

לעומדים בדרישות הקורס (שהוא חלק א' בהסמכה) תוענק תעודה עפ"י הנוסח הבא: "סיים/ה קורס הכשרת מאמנים אישיים חלק א' וראשי להתחיל פרקטיקום באימון".
קבלת תעודה מותנית בעמידה בכל דרישות הקורס כדלקמן:
הגעה ויציאה מהשיעורים בזמן, נוכחות פעילה ב- 100% מהשיעורים והמפגשים המרוכזים (נוכחות במפגש אתיקה ובשיעורים של המודל הקוגניטיבי התנהגותי הינן חובה), ביצוע כל מטלות הקורס לרבות הגשת דוחות אימון עמיתים, מבחן בכתב, מבחן מעשי ואימון אישי בן עשרה מפגשים ע"י מאמן מתוך רשימת מאמני היחידה לשנת הלימודים הנוכחית.

אימון אישי והדרכה אישית

כל משתלם יזכה לעבור חוויה של אימון אישי במקביל לקורס. אימון אישי יאפשר לכם לחוות את חווית התהליך ויתרום לצמיחה אישית והתנסות בתחום בו הנכם עוברים הכשרה. האימון יעשה ע"י מאמנים המוכרים ע"י היחידה בלבד. כל משתתף יקבל רשימה ויבחר את המאמן המתאים בהתאם לשיקוליו האישיים.

האימון האישי כולל 10 מפגשי אימון אישי בני שעה. (התשלום עבור אימון אישי בנוסף לשכ"ל והוא חלק מדרישת לשכת המאמנים ) עלות למפגש אימון 160 ₪ (מחיר מוזל מהמקובל). התשלום יועבר ישירות למאמן. קבוצת המאמנים הם בוגרי מסלול ההכשרה של היחידה המוסמכים ורשומים בלשכת המאמנים בעלי ניסיון של לפחות 300 שעות אימון. יש לסיים את תהליך האימון עד לסיום מחצית ראשונה של הקורס.

קבלת תעודת מאמן מוסמך

המעוניינים לקבל תעודת מאמן מוסמך מטעם לשכת המאמנים נדרשים להמשיך לשנה שניה – פרקטיקום באימון.
הממשיכים לשנת הפרקטיקום ידרשו לקחת הדרכה אישית על המתאמן הראשון בעלות של 1000 ש"ח בנוסף לשכר הלימוד. (ההדרכה נעשית אצל מדריכים המוכרים ע"י היחידה לפיתוח מקצועי בלבד).
במסגרת ההדרכה האישית יתקיים גם מבחן מעשי שהוא חלק מדרישות הלשכה. (הנחיות מפורטות ינתנו במהלך הקורס)

הבהרה: לאלה שאינם ממשיכים ללימודי פרקטיקום בשנה ב' פטורים מהדרכה אישית וממבחן מעשי.

דרישות שנת הפרקטיקום

  • השתתפות פעילה ב-16 מפגשי הדרכה קבוצתיים.
  • הגשת דוחות ועמידה בדרישות הקורס.
  • צבירת 100 שעות אימון תחת הדרכה.

להלן דרישות הלשכה לקבלת דרגת מאמן מוסמך

התחייבות שמירה על כללי האתיקה

  1. אני מתחייב לשמור על כבודם האישי של המשתתפים בקורס ועל סודיות המידע שנמסר על ידם.
  2. ידוע לי כי האימון שאעבור במהלך הקורס אינו ייעוץ או טיפול פסיכולוגי או חלופה להם.
  3. ידוע לי כי הכשרה בתחום האימון אינה מקנה לי את היכולת או את הזכות להעניק טיפול או ייעוץ פסיכולוגי לאדם שבא להתאמן אצלי ומחובתי להפנות אותו לטיפול או ייעוץ פסיכולוגי במידה ויעלה צורך כזה.
  4. ידוע לי כי קורס זה הינו קורס הכשרה לתעודת מאמן אישי . לצורך הרשמה כ"עמית" בלשכה קיימות דרישות נוספות:הדרכה אישית ופרקטיקום.
  5. היחידה לפיתוח מקצועי אינה אחראית על הקריטריונים של הצטרפות כ"עמית" בלשכת המאמנים. תהליך ההרשמה ללשכה ועמידה בכל תנאים באחריותי האישית בלבד.

הסכמה לשחרור מידע ללשכת המאמנים

אני מח"מ מצהיר/ה כי ידוע לי כי בית הספר לאימון "היחידה לפיתוח מקצועי, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן"
הנו מוסד מוכר על ידי לשכת המאמנים בישראל, ע"ר 580481622 ("לשכת המאמנים").

ידוע לי כי לצורך פיקוח ובקרה על תהליך הסמכת מאמנים בבית הספר רשאית לשכת המאמנים
לדרוש לקבל או לעיין בכל מידע רלבנטי לגבי כל תלמיד.
הנני נותן/ת הסכמתי לכך שנציגיה המוסמכים של לשכת המאמנים יוכלו לדרוש ולקבל מבית
הספר מידע באשר אליי, לרבות: שמי, פרטים מזהים, מעני, דרכי התקשרות עמי, הכשרתי
המקצועית, הישגיי הלימודיים.

המידע יישמר בסודיות מוחלטת על ידי לשכת המאמנים בישראל ולא ישמש לכל מטרה אחרת
פרט לפיקוח על היחידה לפיתוח מקצועי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.

למעבר למסמך המקורי של לשכת המאמנים לחץ כאן

מועמד יקר, לאחר קריאת עמוד זה הנך מתבקש לאשר בטופס הבא שקראת והנך 

מסכים/ה לתנאים אלה- למעבר לטופס לחץ כאן

בברכת הצלחה ושנת צמיחה והתחדשות,
שחר צדוק, מרכז תכניות ההכשרה באימון Coaching
מייל: zadok@mail.biu.ac.il, טלפון: 03-5318445