להלן מידע בנוגע לדרכי הגעה, חניונים ומערך ההיסעים הקיים בתוך הקמפוס. כמו כן, מצורף קישור למפת הקמפוס
משרדי היחידה לפיתוח מקצועי, כמו גם מרבית כיתות הלימוד, ממוקמים באיזור 502.

תחבורה והסדרי חנייה

מפת הקמפוס