מאמרים מתחום האימון CBC

שם המאמר: 

הפסיכולוגיה של האימון

אימון קוגנטיבי-התנהגותי Cognitive Behavior Coaching הוא אימון הגישה המשלבת בין טכניקות קוגניטיביות, התנהגותיות, דימוי עצמי ואסטרטגיות מתחום הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי CBT.

במאמר זה נתאר את התפתחותו של תהליך אימון המתבסס על עקרונות בגישה הקוגניטיבית. בנוסף נסקור את התפתחות המחקרים שנעשו בתחום זה בשנים האחרונות.
מחקרים אלה משקפים את השאיפה של “תעשיית” האימון להפוך לרשת רחבה ומקצועית יותר בקרב הקהילה האירופאית והבינלאומית.

– למעבר למאמר לחץ כאן 

שם המאמר:

מודל האימון קוגניטיבי התנהגותי לשיפור וויסות רגשי, העצמה והשגת מטרות של אוכלוסיה לא קלינית

מטרת המחקר הנוכחי היתה לערוך בחינה ליישום ולהשפעות של תוכנית אימון קוגניטיבי התנהגותי (CBC) Cognitive Behavioral Coaching המבוססת על מודל מוצע אשר נועד לקדם וויסות רגשי, תחושת העצמה והגשמת מטרות. המודל, אשר בנוי על מודל ה- REBT -Rational Emotive Behavior Therapy, כולל חיזוק מודעות לרגשות ומחשבות, שינוי פרספקטיבה, הגדרת שאיפות ומטרות (עיצוב ה- Being) והטמעת הרגלים חדשים בעזרת תרגול וקבלת חיזוקים. תוכנית ההתערבות שנבנתה על סמך המודל הנ”ל כללה 12 מפגשים עם אוכלוסיה לא קלינית ובחנה את יישום המודל ואת השפעות התוכנית בטווח הקצר והארוך.

– למעבר למאמר לחץ כאן 

שם המאמר:

השפעות של התערבות אימון קוגניטיבי התנהגותי על הוויסות הרגשי של אוכלוסיה לא קלינית 

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון עד כמה 12 מפגשים קבוצתיים ואישיים של אימון התנהגותי קוגניטיבי Cognitive Behavioral Coaching), CBC) המבוסס על מודל ה-

 (REBT  (Rational-Emotive Behavior

Ellis, 1994) ) יביא לשיפור הוויסות הרגשי של משתתפים לא קליניים בטווח הקצר והארוך. השערות המחקר היו שמיד לאחר התוכנית תהיה עליה בשימוש באסטרטגיות וויסות רגשי אדפטיביות וירידה באסטרטגיות לא אדפטיביות וששינויים אלה ישמרו עד לתקופת המעקב חצי שנה לאחר התוכנית. במחקר שנערך באוניברסיטת בר אילן השתתפו 247 לומדים אשר השתתפו בשני קורסים להעצמה אישית ושלושה קורסים להכשרת מאמנים.

המחקר הנוכחי חשוב משום שהוא נועד לתמוך ביעילות של אימון קוגניטיבי התנהגותי (לשיפור וויסות רגשי ובכך לחיזוק היכולת של האדם להתמודד עם לחצים ותסכולים.

– למעבר למאמר לחץ כאן 

לתגובות על המאמרים: [email protected]