יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי

בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן

רמת גן, מיקוד: 5290002

 

טלפון: 03-5318445

פקס: 03-5349532

 

דוא"ל: infohish@biu.ac.il

צוות היחידה

ד"ר רותי בירגר, ראש היחידה
פניות בנושאים אקדמיים - infohish@biu.ac.il

 

חיים מרציאנו, מנהל היחידה
פניות בנושאים מנהלתיים - Haim.Marciano@mail.biu.ac.il

 

שחר צדוק, מנהל שיווק ופיתוח ומרכז תחום אימון
פניות בנושאי שיתופי פעולה - zadok@mail.biu.ac.il

 

רבקה שגיב מזכירה
בנושאי מידע ורישום Rivka.Sagiv@mail.biu.ac.il

 

אודליה שי, רכזת היחידה
רישום ואישורי לימודים - infohish@biu.ac.il

 

אוריין בוסי, מזכירה ורכזת גמולים
infohish@biu.ac.il

 

נורית עדני, מזכירה ורכזת
מידע בנושאי מידע ורישום nurit.adani-hacohen@biu.ac.il