סטאז’

תכנית הסטאז' למורים חדשים - שנת ההתמחות בהוראה תשע"ח

שימו לב!
הקורס אינו מקביל לשנה האקדמית ולכן מפגש ראשון יתקיים כבר בספטמבר. מועד ומיקום מפגש ראשון בקורס יתפרסם במייל ובאתר, נא לעקוב!

מצ"ב קישור לאיגרת מידע של משרד החינוך לקראת שנת ההתמחות תשע"ח של משרד החינוך.(למעבר לאיגרת לחץ כאן)

למי מיועד הסטאז'?

שנת הסטאז' היא חובה לכל מי שסיים את חובותיו הלימודיים לתעודת ההוראה ולתואר ראשון ומתחיל את שנת עבודתו הראשונה במקצוע ההוראה.

תנאי קבלה לתוכנית

על מנת ששנת העבודה תחשב כשנת סטאז', עליכם לעבוד כמורה מהמניין, בהיקף של שליש משרה ומעלה, עם תלוש מסודר ממוסד מוכר במקצוע ההתמחות שקבלתם תעודת הוראה.  מקצוע ההוראה וגיל התלמידים שאותם תלמדו צריך להיות זהה לרשום בתעודת ההוראה שלכם.
(מסגרות מאושרות להתמחות מופיעות בקובץ באתר של משרד החינוך).

מטרות תוכנית הסטאז'

לסייע למתמחה, המורה המתחיל, להתמודד עם "הלם המציאות" בקליטתו במערכת החינוך
ולהישאר במקצוע ההוראה.
2. לאפשר למתמחה לעלות שאלות, קונפליקטים ודילמות בתחום ההוראה ולגבש פתרונות
המאפשרים כניסה קלה למערכת החינוך.
3. לסייע למתמחה לרכוש כלים שיאפשרו לו לצמוח למורה אסרטיבי ובעל יכולת להגמיש את
עצמו למסגרות עבודה משתנות.

קורס התמחות בהוראה (סדנת סטאז')

בשנת ההתמחות חייב המתמחה להשתתף בקורס התמחות (סדנת סטאז') לתמיכה, העצמה והתפתחות מקצועית, במקביל לשנת ההתמחות בביה"ס.
קבלת רישיון ההוראה ממשרד החינוך מותנה בעמידה בהצלחה בדרישות הקורס ובעבודת ההוראה.
שנת ההתמחות תוקדש להוראה עצמה ולליווי הקורס והחונכות.
אין להשתתף, מקביל לקורס זה, בקורס במסגרת פיתוח מקצועי או השתלמות אחרת. זאת בשל העומס, ובמיוחד לאור העובדה שמתמחים אינם בעלי רישיון עדיין, אינם יכולים לצבור זיכוי לדרגות ב"אופק חדש".
ראו חוזר מנכ"ל תשע/1, סעיף 8.2-17 : "בשנת ההתמחות אין לחייב מתמחים להשתלב בקורסים אחרים של פיתוח מקצועי, במיוחד לאור העובדה שהם אינם יכולים לצבור בשנה זו קידום במסגרת ההסכם "אופק חדש".
הקורס הינו שנתי (ספטמבר-יוני) בהיקף של 60 שעות. המפגשים מתקיימים באוניברסיטת בר אילן במסגרת ביה"ס לחינוך, אחת לשבועיים. 4 שעות אקדמיות כל מפגש.
לו"ז מועדי הקורסים בתוכנית הסטאז' מפורטים בהמשך.

מטלות הקורס: הגשת הערכה מעצבת באמצע שנה בחודש ינואר, הגשת הערכה מסכמת בסוף שנה (במהלך חודש מאי) והגשת עבודת סיכום בסיום הקורס.

מורה חונך/ת

החונך/ת ימונה ע"י מנהל בי"ס או מפקח המוסד. בחינוך הטכנולוגי ימונה החונך רק ע"י המפקח.
תפקיד החונכ/ת ללוות את המתמחה בשנתו הראשונה להוראה ולסייע בקליטתו במערכת, באמצעות מפגשים שבועיים קבועים. יש להתחיל בפגישות החונכות באופן מיידי עם קבלת העבודה.
החונך יצפה במתמחה לפחות פעמיים במחצית, יתעד בכתב, ייתן משוב שוטף, ימלא את ההערכה המעצבת באמצע השנה, ויהיה שותף בהערכה המסכמת בסוף השנה.
החונך יהיה בעל ותק של 5 שנים לפחות בהוראה ובוגר קורס להכשרת חונכים.
החונך מתוגמל עבור תפקידו ע"י משרד החינוך דרך המוסד האקדמי האחראי על ההתמחות.

טופס אישור התמחות
במצורף טופס אישור וכניסה להתמחות (למעבר לקובץ לחץ כאן)

יש למלא את הטופס מיד ברגע קבלת מסגרת העסקה מסודרת להתמחות.
לאחר מילוי הפרטים, יש להגיש מיידית למזכירות, בצירוף צילום ת.ז. שלכן ושל המורה החונך, על מנת שנוכל להעביר את נתוני המתמחה למשרד החינוך בהקדם האפשרי. את טופס אישור כניסה להתמחות וכן את צילומי תעודות הזהות יש להעביר במייל בלבד לכתובת Sigalit.ezra@mail.biu.ac.il

 

לפי הנחיות משרד החינוך חובה למלא גם את הטופס אישור מסגרת התמחות מקוון!

 אישור מקוון לסטאז' למתמחים
יש לשמור את מייל האסמכתא הנשלח אליכם בסיום מילוי הטופס

לאחר סוף שנת התמחות
בתום השנה הראשונה לעבודה ועם השלמת דרישות בקורס תוכנית הסטאז' מקבלים "רישיון לעסוק בהוראה", בהתאם לתחומי ההתמחות של כל מורה.

רישיון לעיסוק בהוראה
בתום שנת ההתמחות בהוראה, לאחר שהערכה המסכמת נקלטה במשרד החינוך, יקבל המתמחה מאגף ההתמחות וכניסה להוראה, מכתב המאשר את מצבו בתום שנת ההתמחות: האם עבר בהצטיינות או בהצלחה, האם נדרש לשנת התמחות נוספת, או שאינו מתאים כלל להוראה. מתמחה שעבר בהצלחה את שנת ההתמחות ישלח את האישור אודות ההתמחות, והאישור אודות הקורס (אישור אודות הקורס ישלח מבר אילן לאחר סיום חובות הקורס), בצירוף מסמכי תואר ותעודת הוראה אל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, ואז יישלח לביתו הרישיון לעיסוק בהוראה.

לקבלת מידע נוסף אתם מוזמנים לפנות ל:

·         מנהלת תוכנית הסטאז' והיחידה למורים חדשים, דר' אורלי מיכאל Orlym06@walla.co.il

·         מזכירות הכשרת מורים, גב' סיגלית בן-שושן, טלפון 03-5318442, שעות מענה טלפוני: ימים א-ה בין השעות 10:00-12:00 מייל Sigalit.ezra@mail.biu.ac.il

לטופס ההרשמה לחץ כאן

מספר קבוצה
שם המנחהדוא"ל מנחהמועדתחום

סמ. א'

סמ. ב'

01 הקבוצה מלאה וסגורה לרישוםדר' אורלי מיכאלOrlym06@walla.co.ilיום ג 14:00רגיל4 שעות

02 מתוקשב -הקבוצה מלאה וסגורה לרישום

דר' אורלי מיכאלOrlym06@walla.co.ilיום ג 16:00רגיל4 שעות
03 הקבוצה מלאה וסגורה לרישוםגב' אפרת ורדיvefrat2@gmail.comיום א 14:00רגיל4 שעות
04  הקבוצה מלאה וסגורה לרישוםגב' אפרת ורדיvefrat2@gmail.comיום א 16.00רגיל4 שעות
05  הקבוצה מלאה וסגורה לרישוםד"ר אורלי מיכאלOrlym06@walla.co.il יום א 17:00מתוקשב4 שעות

להשתתפות בקורס המתוקשב יש להגיש בקשה בכתב, ההרשמה תאושר  בכתב רק ע"י מזכירות היחידה מזכירות הכשרת מורים, גב' סיגלית בן-שושן, טלפון 03-5318442 דוא"ל Sigalit.ezra@mail.biu.ac.il 

07  הקבוצה מלאה וסגורה לרישוםגב' אהובה בודאיahuva.boodai@gmail.comיום ג 18:00רגיל4 שעות
08  הקבוצה מלאה וסגורה לרישוםגב' אהובה בודאיahuva.boodai@gmail.comיום ג 18.00רגיל4 שעות
06  הקבוצה מלאה וסגורה לרישוםגב' רונית איבשיץ ronitaibchits@gmail.comיום ב 17:15

רגיל +

נחשונים

4 שעות
10 הקבוצה מלאה וסגורה לרישוםטלי סינקביץTali.sin@hotmail.comיום א 16.00חינוך מיוחד4 שעות
11 הקבוצה מלאה וסגורה לרישוםטלי סינקביץTali.sin@hotmail.comיום א' 16:00חינוך מיוחד4 שעות
שם הקורס תאריך פתיחה סמסטר מועד הקורס היקף הקורס עלות הקורס הערות
סטאז’ 03/09/2017 שנתי

בהתאם למה שפורסם באתר

בהתאם למה שפורסם באתר

סטודנט אוניברסיטה - 160 ש"ח
סטודנט מכללה - 1170 ש"ח

בירורים במזכירות הכשרת מורים, גב' סיגלית בן-שושן, טלפון 03-5318442 דוא"ל Sigalit.ezra@mail.biu.ac.il 

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
רמת גן, מיקוד: 5290002

טלפון: 03-5318445
פקס: 03-5349532

דוא"ל: infohish@biu.ac.il