קורס חונכים לסטאז' (שלב א)

קורס לחונכים לסטאז' ולמורים חדשים שלב א' בהנחיית אהובה בודאי

על הקורס

הקורס מיועד למורים אשר מעוניינים לחנוך וללוות מורים בשנה השניה שלהם.

הקורס מוכר כחלק ממסלול העלייה בדרגה.

במהלך הקורס נביא למודעות את הקשת הרחבה של תפקיד החונכות תוך רכישה מושכלת של "ארגז כלים" חדש, שיאפשר שימוש מושכל ומותאם במרחבים חינוכיים ואישיים.

כך יתרום הקורס להעצמה ולנדבך נוסף בהתמקצעות שלנו כאנשי חינוך האמונים על הוראה, תמיכה וליווי מחד גיסא ועל משוב והערכה מאידך גיסא.

מטרות

 • טיפוח כישורי הנחיה והדרכה והתאמתם לצרכי המתמחה ועובד ההוראה החדש לשם התמקצעותו כאיש חינוך.
 • הקניית כלים ליצירת דיאלוג רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחות מקצועית אוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש.
 • פיתוח דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש לקראת קבלת רישיון לעסוק בהוראה.
 • פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה בבית הספר ובמערכת החינוך.

מן הנושאים

 • שלבי התפתחות מקצועית של איש החינוך.
 • סגנונות חניכה, תמיכה והערכה ושיקולי דעת לבחירת הסגנון המתאים.
 • שיח רפלקטיבי ככלי להעצמת איש החינוך המתחיל.
 • התנסות דיאלוגית עם מתמחים.
 • אנדרוגוגיה – הנחיית מבוגרים.
 • כלים להערכת מתמחים: תצפית, שיח.
 • כלים אימוניים ופדגוגיים לחניכה מיטיבה.
 • תרבות בית ספרית המאפשרת קליטה, הסתגלות ומעבר לאוטונומיה מקצועית. 

דרכי הוראה

בשנת הלימודים תשפ"א יותאם הקורס לאפשרויות ההוראה בהתאם להוראות משרד הבריאות והאוניברסיטה. הקורס כולל עשרה מפגשים. 4 מתוקשבים אסנכרוניים ושישיה בזום.

בקורס ישולבו דרכי הנחיה מגוונות: התנסות סדנאית, שיח מברר ומעצב, למידה דרך סרטים, עיון במקורות ספרותיים, למידה מהשטח, תהליכים אימוניים. 4

אוכלוסיית יעד

מורים שיש להם מתמחים או שעוסקים בתמיכה במורים עמיתים ובשילובם במערכת.

קריטריונים וכישורים נדרשים

אנשי חינוך בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.

ותק של לפחות ארבע שנים בהוראה.

תעודה

בוגרי הקורס אשר יעמדו במטלות יקבלו תעודת חונך/מלווה שלב א'.

מבנה הקורס

הקורס מקנה גמול של 30 שעות עם ציון.                

חובת נוכחות של 80% לפחות ומסירת עבודה.

מועדי הקורס בבר אילן

שם המנחהמועדהקבוצה שעות (סמ א' +סמ ב')
אהובה בודאי

ימי ג' 17:30 – 20:15

רגיל3

 

פרטים נוספים

 • רכזת תחום מורים חונכים ומורים מלווים בבר אילן : גב' אהובה בודאי [email protected] פלאפון: 0544434194
 • אביטל ברקוביץ'-סנאי, מתאמת היחידה ללימודי הוראה, סטאז' ופיתוח מקצועי, בניין חינוך (905) חדר 207,[email protected]
שעות קבלת קהל במזכירותשעות מענה טלפוני 
ימים א', ג'  11:30-14:00ימים א'-ה'
ימים ב', ה'  8:30-10:309:30-10:30
יום ד' אין קבלת קהל13:30-14:30
 טלפון: 03-5318442

לפרטים נוספים:

אהובה בודאי: [email protected] או בפלאפון 0544434194.

 

שימו לב, הקורס מסובסד על ידי משרד החינוך, עלותו 60 ₪ דמי רישום.  

יש צורך בהרשמה מסודרת על מנת לקבל גמול.

 

הקורס ממומן על ידי משרד החינוך אך יש צורך בהרשמה מסודרת על מנת לקבל גמול.

הקורס יוכר לגמול למי שיהיה נוכח  לפחות ב 80% מהמפגשים וימסור עבודה.

ההרשמה ביחידה לפיתוח מקצועי תעשה במרוכז סמוך לפתיחת הקורס.

דר' אורלי מיכאל
מנהלת היחידה למורים מתחילים 
אוניברסיטת בר אילן

שם הקורס תאריך פתיחה תאריך סיום מועד הקורס היקף הקורס עלות הקורס הערות
קורס חונכים לסטאז' (שלב א) 19/10/2021 31/05/2022

ימי שלישי 17:30-20:15

30 שעות עם ציון

60 ש"ח

בקורס מתוכננים 6 מפגשים פנים אל פנים
שניים בזום - סינכרוניים ושניים מתוקשבים - אסנכרוניים

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
רמת גן, מיקוד: 5290002

טלפון: 03-5318445

דוא"ל: [email protected]