קורס חונכים לסטאז' (שלב א+ב)

קורס בסיסי (שלב א')להכשרת חונכים ומורים מלווים למורים בשנת הסטאז' תש"פ

על הקורס
הקורס מיועד למורים אשר מעוניינים לחנוך מורים בשנת ההוראה הראשונה שלהם – שנת הסטאז'.
הקורס מוכר כחלק ממסלול העלייה בדרגה.

במהלך הקורס נביא למודעות את הקשת הרחבה של 

תפקיד החונכות תוך רכישה מושכלת של "ארגז כלים" חדש, שיאפשר שימוש מושכל ומותאם במרחבים חינוכיים ואישיים.

כך יתרום הקורס להעצמה ולנדבך נוסף בהתמקצעות שלנו כאנשי חינוך האמונים על הוראה, תמיכה וליווי מחד גיסא ועל משוב והערכה מאידך גיסא.

מטרות

 • טיפוח כישורי הנחיה והדרכה והתאמתם לצרכי המתמחה ועובד ההוראה החדש לשם התמקצעותו כאיש חינוך.
 • הקניית כלים ליצירת דיאלוג רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחות מקצועית אוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש.
 • פיתוח דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש לקראת קבלת רישיון לעסוק בהוראה.
 • פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה בבית הספר ובמערכת החינוך.

מן הנושאים

 • שלבי התפתחות מקצועית של איש החינוך.
 • סגנונות חניכה, תמיכה והערכה ושיקולי דעת לבחירת הסגנון המתאים.
 • שיח רפלקטיבי ככלי להעצמת איש החינוך המתחיל.
 • התנסות דיאלוגית עם מתמחים.
 • אנדרוגוגיה – הנחיית מבוגרים.
 • כלים להערכת מתמחים: תצפית, שיח.
 • כלים אימוניים ופדגוגיים לחניכה מיטיבה.
 • תרבות בית ספרית המאפשרת קליטה, הסתגלות ומעבר לאוטונומיה מקצועית. 

 

דרכי הוראה

בקורס ישולבו דרכי הנחיה מגוונות: התנסות סדנאית, שיח מברר ומעצב, למידה דרך סרטים, עיון במקורות ספרותיים, למידה מהשטח, תהליכים אימוניים 

ולמידה מהצלחות חקר תוך כדי התנסות.

אוכלוסיית יעד
הקורס מיועד למורים אשר מעוניינים לחנוך מורים בשנת ההוראה הראשונה שלהם – שנת הסטאז'.
הקורס מוכר כחלק ממסלול העלייה בדרגה.

קריטריונים וכישורים נדרשים

אנשי חינוך בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.

ותק של לפחות ארבע שנים בהוראה.

תעודה

בוגרי הקורס אשר יעמדו במטלות יקבלו תעודת חונך/מלווה שלב א'.

מבנה הקורס
הקורס מקנה גמול של 30 שעות עם ציון.                                                                   

חובת נוכחות של 80% לפחות ומסירת עבודה.

מועדי הקורס בבר אילן

שם המנחהמועדהקבוצה שעות (סמ א' +סמ ב')
אהובה בודאייום ב' 17.30- 20:15רגיל3

 

יתקיימו 10 מפגשים לאורך השנה

פרטים נוספים

 • רכזת תחום מורים חונכים ומורים מלווים בבר אילן : גב' אהובה בודאי ahuva.boodai@gmail.com פלאפון: 0544434194
 • אביטל ברקוביץ'-סנאי, מתאמת היחידה ללימודי הוראה, סטאז' ופיתוח מקצועי, בניין חינוך (905) חדר 207, avital.berkovit-snai@biu.ac.il
שעות קבלת קהל במזכירותשעות מענה טלפוני 
ימים א', ג'  11:30-14:00ימים א'-ה'
ימים ב', ה'  8:30-10:309:30-10:30
יום ד' אין קבלת קהל13:30-14:30
 טלפון: 03-5318442

כיצד נרשמים?
על מנת להרשם פנו בבקשה אל אהובה בודאי: ahuva.boodai@gmail.com או בפלאפון 0544434194.

 

שימו לב, הקורס ממומן על ידי משרד החינוך אך יש צורך בהרשמה מסודרת על מנת לקבל גמול.

הקורס יוכר לגמול למי שיהיה נוכח  לפחות ב 80% מהמפגשים וימסור עבודה.

ההרשמה ביחידה לפיתוח מקצועי תעשה במרוכז סמוך לפתיחת הקורס.

 

 

דר' אורלי מיכאל
מנהלת היחידה למורים מתחילים 
אוניברסיטת בר אילן

שם הקורס תאריך פתיחה סמסטר מועד הקורס היקף הקורס עלות הקורס הערות
קורס חונכים לסטאז' (שלב א+ב) 11/11/2019 שנתי

ימי שני 17:30-20:15

30 שעות עם ציון

65 ש"ח

הרשמה לקורס בתיאום עם המרצה
יתקיימו שמונה מפגשים פנים אל פנים ושני מפגשים מתוקשבים.

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
רמת גן, מיקוד: 5290002

טלפון: 03-5318445
פקס: 03-5349532

דוא"ל: infohish@biu.ac.il