תמורות – פסיכותרפיה דינמית

תכנית ההכשרה בפסיכותרפיה דינמית באוריינטציה אנליטית

תמורות – בית הספר לפסיכותרפיה בשיתוף עם היחידה לפיתוח מקצועי, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן

על התכנית

תמוּרוֹת – בית הספר לפסיכותרפיה, בשיתוף עם היחידה לפיתוח מקצועי של אוניברסיטת בר-אילן, מציע מסלול הכשרה ייחודי למטפלים בגישה דינמית באוריינטציה אנליטית. דגש ייחודי נוסף במסגרת הלימודים הנו על אפקטיביות הטיפול.
התכנית מציעה תהליך התפתחותי – אישי, קליני ועיוני – על פני רצף מעגלי מרובד.
תכנית הלימודים תנוע מהרמה התוך-אישית (-personalintra) אל הבין-אישית (-personalinter).
מתוך היכרות עם שתי רמות אלו נבקש לנסות ולהעפיל אל זו העל-אישית (-personaltrans). 
 
בית הספר שם לעצמו מטרה, לגבש בקרב משתתפי התכנית את עמדתם הטיפולית באמצעות הענקת גוף ידע רחב ומעמיק אשר יאפשר למטפל את היכולת לעבור תהליך התפתחותי כנה ומיטיב עם המטופל. דגש נוסף יינתן על הפנמתה של טכניקת העבודה הקלינית, בהתאם למגוון גישות.

למי מיועדת התכנית

התכנית מיועדת ליועצים חינוכיים, מטפלים בהבעה, אמנות ומוסיקה מטפלים זוגיים ומשפחתיים. 

על הגישה

מאז החלה הפסיכולוגיה להציע טיפול נפשי מבוסס דיבור, הגישה המרכזית שהשתרשה ושלחה ענפים שאפשרו להחזיק את מורכבות נפש האדם ואת הסיטואציה הטיפולית הינה הגישה הדינמית. גם כיום, גישה זו מספקת את בסיס הידע הנרחב והמעמיק ביותר אודות המבנה והדינאמיקה של נפש הפרט ושל הסיטואציה האנליטית. עם השנים, עליית דחיפות הצורך בפונקציונאליות, הביא להתפתחותן המהירה של גישות טיפוליות נוספות אשר שמו להן למטרה – בראש וראשונה – ליצור שינוי במרחב הקונקרטי.
נקודת המוצא של תכנית ההכשרה הינה, שעל המטפל לחתור לשכלול יכולתו לראות ולשאת את מורכבותה של הנפש במרחב התוך- אישי של המטופל. ראיה זו תאפשר ראיה מחודשת של המתחולל במרחב הקשר הבין-אישי החד-פעמי שנרקם בחדר, תוך הכרה בממד העל-אישי הנוכח-נסתר במפגש. ההכשרה מדגישה ורואה חשיבות ביכולתו של המטפל לתרגם את מרחב ההבנה וההעמקה לכדי יצירה משותפת המחוללת שינוי אפקטיבי בחיי היום-יום של המטופל.

יתרונות התכנית

יתרונות ייחודיים של התכנית הם לימודים בקבוצה קטנה ואינטימית, המאפשרת ליווי אישי של כל אחד מהתלמידים בתקופת ההכשרה ובסיומה. לאורך התכנית פרוסים ימי עיון אינטנסיביים המתמקדים בחיבור לפרקטיקה הקלינית.

ללומדים בתכנית מתאפשרת השתלבות בהתמחות מוכרת בבריאות הנפש.

תמורות, בית הספר לפסיכותרפיה הינו בית עבור הלומדים בתכנית ועבור המסיימים אותה. התכנית מאפשרת לסטודנטים ליווי בהמשך ההתפתחות המקצועית. למתאימים קיימת אפשרות השתלבות במרכז הטיפולי בפריסה ארצית, הפניית מטופלים והדרכה מקצועית.

היקף ההכשרה ועלותה

התכנית הינה תלת שנתית וכוללת שני סמסטרים בכל שנה. סך שעות הלימוד מגיע ל- 600 שעות אקדמיות של למידה תאורטית וסמינרים קליניים. במסגרת הלימודים ירכשו הלומדים ידע נרחב ומעמיק בגישות הפסיכו-דינמיות והפסיכו-פתולוגיות המרכזיות, תוך מתן דגש על הטמעת הטכניקה הקלינית בתוך המפגש הטיפולי.

דרכי הוראה

מרצים ומדריכים בתכנית תשע"ח

ד"ר צמח אסיף, מר אסף לוריא, מר רועי סמנה, ד"ר ורד בר און, הגב' נעמי קלנר, מר מנשה כהן, הגב' אפרת ברויאר, הגב' מילי רביד, הגב' ריקי גוטליב, הגב' הדס שרהבני סיידון, הגב' דורית ברנע, הגב' דפנה הומינר, מר עמוס ספיבק, מר מרום גורין, שלומית בן לביא. (רשימה חלקית).

חובות התלמיד

 • שני טיפולים נמשכים (של שנה לפחות), החל מסמסטר שני של שנה ראשונה.

 • התלמידים בהכשרה מחויבים במאה שעות של הדרכה אישית ע"י מדריכים בפסיכותרפיה המאושרים ע"י התכנית בעלות של  250 ₪ לשעה.

 • טיפול אישי בעבר או בהווה באוריינטציה דינמית שנמשך שנתיים לפחות.

 • חובת הגשת עבודה בתום כל קורס בהתאם לדרישות המרצה.

 • בסיום הלימודים על התלמיד/ה להגיש עבודה המכילה סיכום טיפול ודיון תיאורטי המבוסס על אחת הגישות הפסיכו-דינמיות.

 • חובת נוכחות של 80% מהתכנית.

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית תוענק תעודה המאשרת סיום לימודי פסיכותרפיה דינמית מטעם "תמורות – בית הספר לפסיכותרפיה" בשיתוף עם "היחידה לפיתוח מקצועי, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן".  

 • תכנית הלימודים עומדת בקריטריונים של האגודה לפסיכותרפיה.

 • לעובדים במערכת החינוך קיימת אפשרות להגשה לגמול  עו"ה על בסיס אישי.

הסדרת שכר לימוד 

תשלום שכר הלימוד יוסדר לפני תחילת הלימודים, עד שבועיים מיום הודעת הקבלה.

למועמד שהתקבל ולא הסדיר את תשלום שכר הלימוד במועד כמצוין לעיל, לא יובטח מקום בתכנית.

אופן התשלום

 • ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי והמחאות וכן קיימת אפשרות לשלם בהוראת קבע בבנק, העברה בנקאית או במזומן.

 • את שכר הלימוד ניתן לחלק ל-10 תשלומים ללא ריבית.

 • שכר הלימוד לשנה השנייה והשלישית יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן על בסיס חודש יוני, וייקבע בסמיכות לפתיחת שנה"ל הרלוונטית.  

 • האחריות בגין מלוא התשלום חלה על התלמיד, גם אם יקבל סיוע במימון מגורם חיצוני.

 • המבקשים לשלם בהמחאות (לפקודת בית ספר תמורות) מתבקשים לסכם זאת מראש עם בית הספר.  

מלגות

תמורות בית הספר לפסיכותרפיה מעניק מלגות לסטודנטים עד% 10 מעלות התכנית, לעומדים בקריטריונים המתאימים.

תהליך הקבלה

על הנרשמים לצרף:

 • מילוי טופס מקוון: https://docs.google.com/forms/d/1Ag_fusiBrAKMIBt909WnjqLN1VnW92fasd5oEGTgBUk/edit

 • דמי הרשמה – המחאה בסך 300 ש"ח

 • קורות חיים אישיים ומקצועיים (לימודים אקדמיים, התנסות מקצועית ופרסומים)

 • תמונת פספורט

 • צילומי תעודות של התואר הראשון/השני, השתלמויות וקורסים

 • אישורים על ניסיון ייעוצי ו/או טיפולי של שלוש שנים

 • המלצות מאנשי טיפול או ייעוץ.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיונות אישיים.
המתקבלים לתכנית ומאשרים את לימודיהם מחויבים לתכנית המלאה.
לפרטים נוספים והרשמה:   psy.temurot@gmail.com    ספי חסין: 052-8500835

מעבר לאתר תמורות לחץ כאן

שם הקורס תאריך פתיחה סמסטר מועד הקורס היקף הקורס עלות הקורס הערות
תמורות – פסיכותרפיה דינמית 17/10/2018 שנתי

ימי חמישי
20:00 - 14:30

600 שעות

מפורט לעייל.

רישום ישירות מול גוף מארגן התוכנית.

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
רמת גן, מיקוד: 5290002

טלפון: 03-5318445
פקס: 03-5349532

דוא"ל: infohish@biu.ac.il