תמורות – פסיכותרפיה דינמית

תכנית ההכשרה בפסיכותרפיה דינמית באוריינטציה דינמית אינטגרטיבית

תמורות – בית הספר לפסיכותרפיה בשיתוף עם היחידה לפיתוח מקצועי, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן

על התכנית

תמוּרוֹת – בית הספר לפסיכותרפיה, בשיתוף עם היחידה לפיתוח מקצועי של אוניברסיטת בר-אילן, מציע מסלול הכשרה ייחודי למטפלים בגישה דינמית באוריינטציה אנליטית אינטגרטיבית. דגש ייחודי נוסף במסגרת הלימודים הנו על אפקטיביות הטיפול.
התכנית מציעה תהליך התפתחותי – אישי, קליני ועיוני – על פני רצף מעגלי מרובד.
תכנית הלימודים תנוע מהרמה התוך-אישית (-personalintra) אל הבין-אישית (-personalinter).
מתוך היכרות עם שתי רמות אלו נבקש לנסות ולהעפיל אל זו העל-אישית (-personaltrans). 
בית הספר שם לעצמו מטרה, לגבש בקרב משתתפי התכנית את עמדתם הטיפולית באמצעות הענקת גוף ידע רחב ומעמיק אשר יאפשר למטפל את היכולת לעבור תהליך התפתחותי כנה ומיטיב עם המטופל. דגש נוסף יינתן על הפנמתה של טכניקת העבודה הקלינית, בהתאם למגוון גישות.

למי מיועדת התכנית

התוכנית נפתחה עבור מטפלים מכל קשתות ההכשרה והגישות, בעלי תואר שני וניסיון מקצועי מבוסס. ביניהם: מטפלים זוגיים ומשפחתיים, מטפלים בהבעה, יצירה ואומנויות ויועצים חינוכיים מנוסים.

על הגישה

מאז החלה הפסיכולוגיה להציע טיפול נפשי מבוסס דיבור, הגישה המרכזית שהשתרשה ושלחה ענפים שאפשרו להחזיק את מורכבות נפש האדם ואת הסיטואציה הטיפולית הינה הגישה הדינמית. גם כיום, גישה זו מספקת את בסיס הידע הנרחב והמעמיק ביותר אודות המבנה והדינאמיקה של נפש הפרט ושל הסיטואציה האנליטית. עם השנים, עליית דחיפות הצורך בפונקציונאליות, הביא להתפתחותן המהירה של גישות טיפוליות נוספות אשר שמו להן למטרה – בראש וראשונה – ליצור שינוי במרחב הקונקרטי.
נקודת המוצא של תכנית ההכשרה הינה, שעל המטפל לחתור לשכלול יכולתו לראות ולשאת את מורכבותה של הנפש במרחב התוך- אישי של המטופל. ראיה זו תאפשר ראיה מחודשת של המתחולל במרחב הקשר הבין-אישי החד-פעמי שנרקם בחדר, תוך הכרה בממד העל-אישי הנוכח-נסתר במפגש. ההכשרה מדגישה ורואה חשיבות ביכולתו של המטפל לתרגם את מרחב ההבנה וההעמקה לכדי יצירה משותפת המחוללת שינוי אפקטיבי בחיי היום-יום של המטופל.

יתרונות התכנית

יתרונות ייחודיים של התכנית הם לימודים בקבוצה קטנה ואינטימית, המאפשרת ליווי אישי של כל אחד מהתלמידים בתקופת ההכשרה ובסיומה. לאורך התכנית פרוסים ימי עיון אינטנסיביים המתמקדים בחיבור לפרקטיקה הקלינית.

סיוע ללומדים בתכנית בקבלה להתמחות מוכרת בבריאות הנפש.

תמורות, בית הספר לפסיכותרפיה הינו בית עבור הלומדים בתכנית ועבור המסיימים אותה. התכנית מאפשרת לסטודנטים ליווי בהמשך ההתפתחות המקצועית. למתאימים קיימת אפשרות השתלבות במרכז הטיפולי בפריסה ארצית, הפניית מטופלים והדרכה מקצועית.

היקף ההכשרה ועלותה

התכנית הינה תלת שנתית וכוללת שני סמסטרים בכל שנה. סך שעות הלימוד מגיע ל- 600 שעות אקדמיות של למידה תאורטית וסמינרים קליניים. במסגרת הלימודים ירכשו הלומדים ידע נרחב ומעמיק בגישות הפסיכו-דינמיות והפסיכו-פתולוגיות המרכזיות, תוך מתן דגש על הטמעת הטכניקה הקלינית בתוך המפגש הטיפולי.

דרכי הוראה

חלק משעות הלמידה בקורס יועברו בלמידה מרחוק.

מרצים ומדריכים בתכנית 

ד"ר צמח אסיף, ד"ר אברהם ריבניצקי, מר רועי סמנה, פרופ' גבי שפלר, הגב' נעמי קלנר, ד"ר רוני סולן, הגב' אפרת ברויאר, הגב' מילי רביד, ד"ר עמית פכלר, הגב' הדס שרהבני סיידון, הגב' דורית ברנע, ד"ר יהודה ישראלי, הגב' מיטל קורן מאיר, ד"ר גדעון לב, שלומית בן לביא. (רשימה חלקית).

חלק משעות הלמידה בקורס יועברו בלמידה מרחוק.

חובות התלמיד

 • שני טיפולים נמשכים (של שנה לפחות), החל מסמסטר שני של שנה ראשונה.

 • התלמידים בהכשרה מחויבים במאה שעות של הדרכה אישית ע"י מדריכים בפסיכותרפיה המאושרים ע"י התכנית בעלות של  250 ₪ לשעה.

 • טיפול אישי בעבר או בהווה באוריינטציה דינמית שנמשך שנתיים לפחות.

 • חובת הגשת עבודה בתום כל קורס בהתאם לדרישות המרצה.

 • בסיום הלימודים על התלמיד/ה להגיש עבודה המכילה סיכום טיפול ודיון תיאורטי המבוסס על הגישות הפסיכו-דינמיות אשר נלמדו.

 • חובת נוכחות של 80% מהתכנית.

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית תוענק תעודה המאשרת סיום לימודי פסיכותרפיה דינמית מטעם "תמורות – בית הספר לפסיכותרפיה" בשיתוף עם "היחידה לפיתוח מקצועי, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן".  

 • תכנית הההכשרה מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה הרב תחומי.

 • לעובדים במערכת החינוך קיימת אפשרות להגשה לגמול  עו"ה על בסיס אישי.

הסדרת שכר לימוד 

תשלום שכר הלימוד יוסדר לפני תחילת הלימודים, עד שבועיים מיום הודעת הקבלה.

למועמד שהתקבל ולא הסדיר את תשלום שכר הלימוד במועד כמצוין לעיל, לא יובטח מקום בתכנית.

אופן התשלום

 • ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי והמחאות וכן קיימת אפשרות לשלם בהוראת קבע בבנק, העברה בנקאית או במזומן.

 • את שכר הלימוד ניתן לחלק ל-10 תשלומים ללא ריבית.

 • שכר הלימוד לשנה השנייה והשלישית יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן על בסיס חודש יוני, וייקבע בסמיכות לפתיחת שנה"ל הרלוונטית.  

 • האחריות בגין מלוא התשלום חלה על התלמיד, גם אם יקבל סיוע במימון מגורם חיצוני.

 • המבקשים לשלם בהמחאות (לפקודת בית ספר תמורות) מתבקשים לסכם זאת מראש עם בית הספר.  

תהליך הקבלה

על הנרשמים לצרף:

 • מילוי טופס מקוון: https://goo.gl/forms/sJZPw9zi9EkLBDhf1

 • דמי הרשמה – המחאה בסך 350 ש"ח

 • קורות חיים אישיים ומקצועיים (לימודים אקדמיים, התנסות מקצועית ופרסומים)

 • תמונת פספורט

 • צילומי תעודות של התואר הראשון/השני, השתלמויות וקורסים

 • אישורים על ניסיון ייעוצי ו/או טיפולי של שלוש שנים

 • שתי המלצות מאנשי טיפול או ייעוץ.

את כל החומרים יש לשלוח לכתובת temurotrishum@gmail.com.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיונות אישיים.
המתקבלים לתכנית ומאשרים את לימודיהם מחויבים לתכנית המלאה.
לפרטים נוספים והרשמה:   ורד ששון, מזכירת התכנית: 052-4606210

מעבר לאתר תמורות לחץ כאן

שם הקורס תאריך פתיחה סמסטר מועד הקורס היקף הקורס עלות הקורס הערות
תמורות – פסיכותרפיה דינמית 21/10/2021 שנתי

ימי חמישי
20:00 - 15:00

600 שעות

מפורט לעייל.

רישום ישירות מול גוף מארגן התוכנית.

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
רמת גן, מיקוד: 5290002

טלפון: 03-5318445
פקס: 03-5349532

דוא"ל: infohish@biu.ac.il