תמורות – פסיכותרפיה דינמית

תכנית ההכשרה בפסיכותרפיה דינמית באוריינטציה דינמית אינטגרטיבית

תמורות – בית הספר לפסיכותרפיה בשיתוף עם היחידה לפיתוח מקצועי, הפקולטה לחינוך אוניברסיטת בר אילן

על התכנית

תְּמוּרוֹת בית הספר לפסיכותרפיה מקיים מסלול הכשרה ייחודי אשר בבסיסו תפיסת הנפש האנליטית דינמית בשילוב עם זרמי הגל החדש בפסיכותרפיה.

תוכנית ההכשרה בתמורות הנה ייחודית באינטגרציה רב-ממדית שהיא מציעה:

הן פנימה – בתוך האסכולות הדינמיות עצמן, אשר חלקן מתמקדות ביצירת תובנה לעומת אחרות המדגישות קשר –  והן בינן לבין גישות הגל החדש בפסיכותרפיה המתמקדות בחוויה טרנספורמטיבית ובאפקטיביות השינוי המתחולל.

נזמין את הלומדים להתמסר למשוקעות בתהליך של התפתחות אישית, קלינית ועיונית, על פני רצף מעגלי מרובד. תוכנית הלימודים תנוע מהתמקדות ברמה התוך-אישית אל הבין-אישית. מתוך היכרות עם שתי רמות אלו נבקש לנסות ולהעפיל אל זו העל-אישית.

 

בית הספר שם לעצמו מטרה לגבש בקרב משתתפי התוכנית את עמדתם הטיפולית, וזאת באמצעות הענקת גוף ידע רחב, מגוון ומעמיק אשר יאפשר למטפל יכולת לעבור תהליך התפתחותי מיטיב ואמיתי הן מול עצמו והן עם המטופל. דגש נוסף יינתן על הפנמתה של טכניקת העבודה הקלינית-מעשית, בהתאם למגוון הגישות.

למי מיועדת התכנית

התוכנית נפתחה עבור מטפלים מכל קשתות ההכשרה והגישות, בעלי תואר שני וניסיון מקצועי מבוסס. ביניהם: מטפלים זוגיים ומשפחתיים, מטפלים בהבעה, יצירה ואומנויות ויועצים חינוכיים מנוסים.

על הגישה

מאז החלה הפסיכולוגיה להציע טיפול נפשי מבוסס דיבור, הגישה המרכזית שהשתרשה ושלחה ענפים שאפשרו להחזיק את מורכבות נפש האדם הינה הגישה הדינמית המכוונת תובנה, קשר וחוויה. גם כיום, גישה זו מספקת את בסיס הידע הנרחב והמעמיק ביותר אודות המבנה והדינאמיקה של נפש הפרט ושל הסיטואציה האנליטית. כמוזכר לעיל, לצד מגמה מרכזית זו עם השנים עלה צורך בפונקציונאליות ושינוי בפועל. דחיפות זו הביאה לניסוחן של גישות טיפוליות בעלות אוריינטציה פרקטית, אשר מדגישות טרנספורמציה ושינוי במרחב הקונקרטי.

נקודת המוצא של תוכנית ההכשרה הינה, שעל המטפל לחתור לשכלול תדיר ומתמיד של יכולתו לנוע בגמישות בין הגישה הדינמית מכוונת לתובנה, קשר וחוויה לבין הגישות המעשיות המכוונות לשינוי קונקרטי בהתנהגות ופעולה.

השאיפה שלנו הנה לסייע למטפל לראות ולשאת את מורכבותה של הנפש במרחב הפנימי התוך-אישי של המטופל. ראיה זו תאפשר ראיה מחודשת של המתחולל במרחב הקשר הבין-אישי החד-פעמי שנרקם בכל מפגש מחדש בחדר. במסגרת התוכנית ננסה להעז ולהעפיל אל עבר ממד הרוח, הלא הוא הממד העל-אישי הנוכח-נסתר במפגש. תוכנית ההכשרה מדגישה את יכולתו של המטפל לתרגם את מרחב ההבנה וההעמקה לכדי יצירה משותפת המחוללת שינוי אפקטיבי בחיי היום-יום של המטופל.

יתרונות התכנית

 • יתרונות ייחודיים של התכנית הם לימודים בקבוצה קטנה ואינטימית, המאפשרת ליווי אישי של כל אחד מהתלמידים בתקופת ההכשרה ובסיומה. לאורך התכנית פרוסים ימי עיון אינטנסיביים המתמקדים בחיבור לפרקטיקה הקלינית.
 • סיוע ללומדים בתכנית בקבלה להתמחות מוכרת בבריאות הנפש.
 • תמורות, בית הספר לפסיכותרפיה הינו בית עבור הלומדים בתכנית ועבור המסיימים אותה. התכנית מאפשרת לסטודנטים ליווי בהמשך ההתפתחות המקצועית. למתאימים קיימת אפשרות השתלבות במרכז הטיפולי בפריסה ארצית, הפניית מטופלים והדרכה מקצועית.

היקף ההכשרה ועלותה

התכנית הינה תלת שנתית וכוללת שני סמסטרים בכל שנה. סך שעות הלימוד מגיע ל- 600 שעות אקדמיות של למידה תאורטית וסמינרים קליניים. במסגרת הלימודים ירכשו הלומדים ידע נרחב ומעמיק בגישות הפסיכו-דינמיות והפסיכו-פתולוגיות המרכזיות, תוך מתן דגש על הטמעת הטכניקה הקלינית בתוך המפגש הטיפולי.

דרכי הוראה

חלק משעות הלמידה בקורס יועברו בלמידה מרחוק.

מרצים ומדריכים בתכנית 

ד"ר צמח אסיף, ד"ר אברהם ריבניצקי, מר רועי סמנה, פרופ' גבי שפלר, הגב' נעמי קלנר, ד"ר רוני סולן, הגב' אפרת ברויאר, הגב' מילי רביד, ד"ר עמית פכלר, הגב' הדס שרהבני סיידון, הגב' דורית ברנע, ד"ר יהודה ישראלי, הגב' מיטל קורן מאיר, ד"ר גדעון לב, שלומית בן לביא. (רשימה חלקית).

חלק משעות הלמידה בקורס יועברו בלמידה מרחוק.

חובות התלמיד

 • שני טיפולים נמשכים (של שנה לפחות), החל מסמסטר שני של שנה ראשונה.

 • התלמידים בהכשרה מחויבים במאה שעות של הדרכה אישית ע"י מדריכים בפסיכותרפיה המאושרים ע"י התכנית בעלות של  250 ₪ לשעה.

 • טיפול אישי בעבר או בהווה באוריינטציה דינמית שנמשך שנתיים לפחות.

 • חובת הגשת עבודה בתום כל קורס בהתאם לדרישות המרצה.

 • בסיום הלימודים על התלמיד/ה להגיש עבודה המכילה סיכום טיפול ודיון תיאורטי המבוסס על הגישות הפסיכו-דינמיות אשר נלמדו.

 • חובת נוכחות של 80% מהתכנית.

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית תוענק תעודה המאשרת סיום לימודי פסיכותרפיה דינמית מטעם "תמורות – בית הספר לפסיכותרפיה" בשיתוף עם "היחידה לפיתוח מקצועי, הפקולטה לחינוך אוניברסיטת בר אילן".  

 • תכנית הההכשרה מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה הרב תחומי.

 • לעובדים במערכת החינוך קיימת אפשרות להגשה לגמול  עו"ה על בסיס אישי.

הסדרת שכר לימוד 

תשלום שכר הלימוד יוסדר לפני תחילת הלימודים, עד שבועיים מיום הודעת הקבלה.

למועמד שהתקבל ולא הסדיר את תשלום שכר הלימוד במועד כמצוין לעיל, לא יובטח מקום בתכנית.

אופן התשלום

 • ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי והמחאות וכן קיימת אפשרות לשלם בהוראת קבע בבנק, העברה בנקאית או במזומן.

 • את שכר הלימוד ניתן לחלק ל-10 תשלומים ללא ריבית.

 • שכר הלימוד לשנה השנייה והשלישית יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן על בסיס חודש יוני, וייקבע בסמיכות לפתיחת שנה"ל הרלוונטית.  

 • האחריות בגין מלוא התשלום חלה על התלמיד, גם אם יקבל סיוע במימון מגורם חיצוני.

 • המבקשים לשלם בהמחאות (לפקודת בית ספר תמורות) מתבקשים לסכם זאת מראש עם בית הספר.  

תהליך הקבלה

על הנרשמים לצרף:

 • מילוי טופס מקוון (לחצו כאן)

 • דמי הרשמה – המחאה בסך 350 ש"ח

 • קורות חיים אישיים ומקצועיים (לימודים אקדמיים, התנסות מקצועית ופרסומים)

 • תמונת פספורט

 • צילומי תעודות של התואר הראשון/השני, השתלמויות וקורסים

 • אישורים על ניסיון ייעוצי ו/או טיפולי של שלוש שנים

 • שתי המלצות מאנשי טיפול או ייעוץ.

את כל החומרים יש לשלוח לכתובת: [email protected]

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיונות אישיים.
המתקבלים לתכנית ומאשרים את לימודיהם מחויבים לתכנית המלאה.

לפרטים והרשמה – ורד ששון – מתאמת התוכנית ורד: 053-320-8668

משרד: 077-7299-474

אתר תמורות: temurot.com

דוא"ל: [email protected]

מעבר לאתר תמורות לחץ כאן

שם הקורס תאריך פתיחה תאריך סיום מועד הקורס היקף הקורס עלות הקורס הערות
תמורות – פסיכותרפיה דינמית 23/10/2022

ימי ראשון
20:00 - 15:00

620 שעות

13,500 ש"ח

רישום ישירות מול גוף מארגן התוכנית.

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
רמת גן, מיקוד: 5290002

טלפון: 03-5318445

דוא"ל: [email protected]