קורס זה מיועד אך ורק לסטודנטים לתואר שני בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן.

סטודנט יקר,

קורס זה הוא קורס בחירה המזכה את המשתתפים בו 2 נקודות זכות אקדמיות במסגרת תואר שני בפקולטה לחינוך ומקנה תעודה לעומדים בדרישות הקורס.

  • לעומדים בדרישות הקורס לרבות נוכחות פעילה של לפחות 80% והגשת עבודה/ מבחן.
  • על קורס זה חל תקנון היחידה.
  • כל פנייה למשרדי היחידה לפיתוח מקצועי בדבר: פרישה, שינויים בתכנית הלימודים, בקשת אישורים וכו', חייבת להיעשות בכתב ובציון נימוקים.
  • ביטול לימודים עד 30 יום לפני יום פתיחת הקורס – לא יחויב המשתלם בשכר לימוד. החל מ- 15 יום לפני יום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 25% משכר הלימוד המלא לאותו קורס. החל מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 50% משכר הלימוד המלא לאותו קורס. לאחר שבועיים מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם בתשלום שכ"ל מלא. בכל מקרה של ביטול החיוב עפ"י הנוהל יעשה באופן אוטומט ללא התראה מוקדמת.
  • הריני מאשר קבלת הודעות, ידיעות חדשות ופרסומים מהיחידה לפיתוח מקצועי באמצעות דוא"ל ובמסרונים.
  • קורס זה נלמד במסגרת התואר ואינו מקנה גמול השתלמות.  
  • על קורס זה חל תקנון היחידה. הרשמה לקורס מהווה הסכמה לתנאים. 
  • עלות הקורס 1100 ש"ח. תשלום ראשון 400 ש"ח להבטחת מקומכם במעמד הרישום. היתרה תשולם עד ה- 31.8.19.

למעבר לטופס ההרשמה ותשלום לחץ כאן