מורים בשבתון השייכים לקרן ההשתלמות של ארגון המורים ישלמו את שכר הלימוד ליחידה לפיתוח מקצועי ויגישו קבלה לקרן ההשתלמות לקבלת החזר כספי כמקובל. יש לקבל אישור ת"ל מיועצת הקרן בטרם הגשת הקבלות לבנק. אין צורך בהגשת טופס הרשאה.

תנאי הרשמה

דמי ההרשמה הם 170 ₪ דמי הרשמה עבור כל קורס. (340 ₪ עבור שני קורסים ויותר) דמי ההרשמה יוחזרו רק במקרה שהקורס יתבטל ביוזמת היחידה. 

התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד. תשלום שכר הלימוד יעשה על ידי המשתלם בסמוך לפתיחת הקורס. 

המשתלם יגיש את הקבלה של שכר הלימוד להחזר מקרן ההשתלמות של ארגון המורים (קרן עגור).

  • כל פנייה למשרדי היחידה להשתלמות בדבר: פרישה, שינויים בתכנית הלימודים, בקשת אישורים וכו', חייבת להיעשות בכתב ובציון נימוקים.
  • ביטול לימודים עד 30 יום לפני יום פתיחת הקורס – לא יחויב המשתלם בשכר לימוד. החל מ- 15 יום לפני יום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 25% משכר הלימוד המלא לאותו קורס. החל מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 50% משכר הלימוד המלא לאותו קורס. לאחר שבועיים מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם בתשלום שכ"ל מלא. בכל מקרה של ביטול החיוב עפ"י הנוהל יעשה באופן אוטומט ללא התראה מוקדמת.

לחצו כאן לטופס ההרשמה המקוונת לקורסים  (לבעלי כרטיס אשראי ויזה/ישראכארט)