תנאי הרשמה

דמי ההרשמה הם 160 ₪ דמי הרשמה עבור כל קורס. (320 ₪ עבור שני קורסים ויותר) דמי ההרשמה יוחזרו רק במקרה שהקורס יתבטל ביוזמת היחידה. התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

  • כל פנייה למשרדי היחידה להשתלמות בדבר: פרישה, שינויים בתכנית הלימודים, בקשת אישורים וכו', חייבת להיעשות בכתב ובציון נימוקים.
  • ביטול לימודים עד 30 יום לפני יום פתיחת הקורס – לא יחויב המשתלם בשכר לימוד. החל מ- 15 יום לפני יום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 25% משכר הלימוד המלא לאותו קורס. החל מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 50% משכר הלימוד המלא לאותו קורס. לאחר שבועיים מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם בתשלום שכ"ל מלא. בכל מקרה של ביטול החיוב עפ"י הנוהל יעשה באופן אוטומט ללא התראה מוקדמת.
  • הריני מאשר קבלת הודעות, ידיעות חדשות ופרסומים מהיחידה לפיתוח מקצועי באמצעות דוא"ל ובמסרונים.
  • רוב הקורסים המוכרים לגמול "אופק חדש" מוכרים למורים בשבתון בלבד. מורים בשבתון: במספר קורסים הקרן מכסה רק חלק מהעלויות. על המשתלם להשלים את ההפרש.
  • הריני מאשר כי קראתי את תקנון היחידה ואני מסכים לתנאיו.

הרשמה מקוונת לקורסים לשנה"ל תשפ"א- (לבעלי כרטיס אשראי ויזה/ישראכארט)

לתשומת לבכם!
לעיתים הטופס מגיב באיטיות, יש להמתין בסבלנות להטענתו וכן בלחיצה על התשלום
יש להמתין עד לקבלת אישור תשלום