להלן השלבים ברישום לקורסים

יש למלא את כל שלבי הרישום, שימו לב – מילוי חלקי של השלבים לא ייחשב כרישום.

  1. יש להיכנס לטופס הרשמה מספר 1 – לתשלום דמי הרשמה למעבר לטופס לחץ כאן.
  2. בטופס זה יש לבחור את דמי ההרשמה המתאימים (160 ₪ עבור קורס אחד או 320 ₪ עבור שני קורסים ויותר) ובנוסף את הקורס/ים המבוקש/ים. בבחירת הקורסים ישנן שתי אפשרויות לכל קורס, יש לבחור באפשרות- "מורה בשבתון". הקפידו על מילוי הפרטים כפי הנדרש בכדי שהטופס יתקבל. לאחר מילוי טופס זה רישומכם נקלט במערכת היחידה.
  3. על מנת להשלים את תהליך ההרשמה יש להדפיס את טופס ההרשאה (המופיע מטה) לחיוב קרן ההשתלמות. יש למלא את שני העמודים בעט כחול, לסרוק אותו באיכות גבוהה בצבע ולשלוח בדואר אלקטרוני (אימייל) לכתובת: shabatm6@biu.ac.il . בתחתית העמוד מצורפים קישורים לטופס ההרשאה עבור חברי הסתדרות המורים ועבור ארגון המורים. יש למלא את הטופס התואם את אישור תכנית הלימודים (יתכן שהינך חברה בארגון המורים אך תכנית הלימודים אושרה ע"י היועצת של הסתדרות המורים ולכן יש למלא את טופס ההרשאה של ההסתדרות).
  4. יש לצרף בדוא"ל יחד עם טופס ההרשאה, צילום של אישור תכנית הלימודים חתום ע"י היועצת של הקרן.

תנאי הרשמה

דמי ההרשמה הם 160 ₪ דמי הרשמה עבור כל קורס. (320 ₪ עבור שני קורסים ויותר) דמי ההרשמה יוחזרו רק במקרה שהקורס יתבטל ביוזמת היחידה. התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

  • כל פנייה למשרדי היחידה להשתלמות בדבר: פרישה, שינויים בתכנית הלימודים, בקשת אישורים וכו', חייבת להיעשות בכתב ובציון נימוקים.
  • ביטול לימודים עד 30 יום לפני יום פתיחת הקורס – לא יחויב המשתלם בשכר לימוד. החל מ- 15 יום לפני יום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 25% משכר הלימוד המלא לאותו קורס. החל מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 50% משכר הלימוד המלא לאותו קורס. לאחר שבועיים מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם בתשלום שכ"ל מלא. בכל מקרה של ביטול החיוב עפ"י הנוהל יעשה באופן אוטומט ללא התראה מוקדמת.
  • הריני מאשר קבלת הודעות, ידיעות חדשות ופרסומים מהיחידה לפיתוח מקצועי באמצעות דוא"ל ובמסרונים.
  • רוב הקורסים המוכרים לגמול "אופק חדש" מוכרים למורים בשבתון בלבד. מורים בשבתון: במספר קורסים הקרן מכסה רק חלק מהעלויות. על המשתלם להשלים את ההפרש.
  • הריני מאשר כי קראתי את תקנון היחידה ואני מסכים לתנאיו.
שימו לב: בתכנית הלימודים לקרן יש לציין קוד מוסד 200 ואת שמות הקורסים שבחרת. לקורסים שלנו אין מספרים ולכן אין צורך לציין מספר קורס בתכנית הלימודים.
 

לחץ כאן להורדת טופס הרשאה למורים בשבתון בשנה"ל תשפ"ב – ארגון המורים
לחץ כאן להורדת טופס הרשאה למורים בשבתון בשנה"ל תשפ"ב- הסתדרות המורים

לתשומת לבכם!
לעיתים הטופס מגיב באיטיות, יש להמתין בסבלנות להטענתו וכן בלחיצה על התשלום
יש להמתין עד לקבלת אישור תשלום