להלן השלבים ברישום לקורסים

לטופס רישום למורים בשבתון – קרן ארגון המורים לחצו כאן

יש למלא את כל שלבי הרישום, שימו לב – מילוי חלקי של השלבים לא ייחשב כרישום.

  1. הכנסו לטופס הרשמה  – לתשלום דמי הרשמה למעבר לטופס לחצו כאן.
  2. בטופס זה יש לבחור את דמי ההרשמה המתאימים (170 ₪ עבור קורס אחד או 340 ₪ עבור שני קורסים ויותר) ובנוסף את הקורס/ים המבוקש/ים. בבחירת הקורסים ישנן שתי אפשרויות לכל קורס, יש לבחור באפשרות- "מורה בשבתון". הקפידו על מילוי הפרטים כפי הנדרש בכדי שהטופס יתקבל. לאחר מילוי טופס זה רישומכם נקלט במערכת היחידה.
      3. מורים בשבתון השייכים לקרן ההשתלמות של הסתדרות המורים, על מנת להשלים את תהליך ההרשמה יש להדפיס את טופס ההרשאה (המופיע מטה) לחיוב קרן ההשתלמות. יש למלא את שני העמודים בעט כחול, לסרוק אותו באיכות גבוהה בצבע ולשלוח בדואר אלקטרוני (אימייל) לכתובת: [email protected] . בתחתית העמוד מצורפים קישורים לטופס ההרשאה עבור חברי הסתדרות המורים. יש למלא את הטופס התואם את אישור תכנית הלימודים (יתכן שהינך חברה בארגון המורים אך תכנית הלימודים אושרה ע"י היועצת של הסתדרות המורים ולכן יש למלא את טופס ההרשאה של ההסתדרות). בטופס ההרשאה יש לציין קוד מוסד: 200  ושם קורס (אין צורך בציון קוד קורס).
    4. יש לצרף בדוא"ל יחד עם טופס ההרשאה, צילום של אישור תכנית הלימודים חתום ע"י היועצת של הקרן.

    5. ידוע לי כי קורסים המוגדרים 60 שעות ל"אופק חדש" למורים בשבתון אושרו פדגוגית על ידי משרד החינוך.

    6. יש להגיש בקשה למשרד החינוך להכרה בגמול על בסיס אישי (לפרטים לחצו כאן) על מנת לוודא את זכאותי לגמול זה.

תנאי הרשמה

דמי ההרשמה הם 170 ₪ דמי הרשמה עבור כל קורס. (340 ₪ עבור שני קורסים ויותר) דמי ההרשמה יוחזרו רק במקרה שהקורס יתבטל ביוזמת היחידה. התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

  • כל פנייה למשרדי היחידה להשתלמות בדבר: פרישה, שינויים בתכנית הלימודים, בקשת אישורים וכו', חייבת להיעשות בכתב ובציון נימוקים.
  • ביטול לימודים עד 30 יום לפני יום פתיחת הקורס – לא יחויב המשתלם בשכר לימוד. החל מ- 15 יום לפני יום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 25% משכר הלימוד המלא לאותו קורס. החל מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 50% משכר הלימוד המלא לאותו קורס. לאחר שבועיים מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם בתשלום שכ"ל מלא. בכל מקרה של ביטול החיוב עפ"י הנוהל יעשה באופן אוטומט ללא התראה מוקדמת.
  • הריני מאשר קבלת הודעות, ידיעות חדשות ופרסומים מהיחידה לפיתוח מקצועי באמצעות דוא"ל ובמסרונים.
  • רוב הקורסים המוכרים לגמול "אופק חדש" מוכרים למורים בשבתון בלבד. מורים בשבתון: במספר קורסים הקרן מכסה רק חלק מהעלויות. על המשתלם להשלים את ההפרש.
  • הריני מאשר כי קראתי את תקנון היחידה ואני מסכים לתנאיו.
שימו לב: בתכנית הלימודים לקרן יש לציין קוד מוסד 200 ואת שמות הקורסים שבחרת. לקורסים שלנו אין מספרים ולכן אין צורך לציין מספר קורס בתכנית הלימודים.
 

תהליך הרישום:

1. לחצו כאן להורדת טופס הרשאה למורים בשבתון – הסתדרות המורים

2. למעבר לטופס הרישום לחצו כאן

מורים בשבתון השייכים לקרן ההשתלמות של ארגון המורים ישלמו את שכר הלימוד ליחידה לפיתוח מקצועי ויגישו קבלה לקרן ההשתלמות לקבלת החזר כספי כמקובל. יש לקבל אישור ת"ל מיועצת הקרן בטרם הגשת הקבלות לבנק. אין צורך בהגשת טופס הרשאה.