לימודים בתחום החינוך לבריאות ואורח חיים בריא

שם הקורס תאריך פתיחה מצב הרשמה בין השעות סמסטר שעות הערות
תזונה נבונה וחינוך לבריאות 31/10/2017 הרשמה פתוחה

ימי שלישי
11.45 -8.30

קורס שנתי

112 שעות (4 ש"ש)
עם ציון
60 שעות מוכרות לאופק למורים בשבתון

קורס בסיסי שלאחריו ניתן לקחת קורס מתקדם לתעודה "מקדם תזונה ואורח חיים בריא" פרטים באתר

לאכול נבון ולהיות בריא – עובדות מול מיתוסים 11/12/2017 הרשמה פתוחה

קורס מתוקשב

שנתי

60 שעות (2 ש"ש)
עם ציון
במחזור קורסי קיץ
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות למורים בשבתון

מוכר 60 שעות לאופק למורים בשבתון.
במחזור קורסי קיץ
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות למורים בשבתון

לאכול נבון ולהיות בריא – עובדות מול מיתוסים – קיץ 15/06/2017 הרשמה פתוחה

קורס מתוקשב

שנתי

60 שעות
במחזור קורסי קיץ
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות למורים בשבתון

במחזור קורסי קיץ
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות למורים בשבתון

קידום הבריאות לשיפור הלמידה וההתנהגות 11/12/2017 הרשמה פתוחה

קורס מתוקשב

שנתי

60 שעות (2 ש"ש)
עם ציון

במחזור קורסי קיץ
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות למורים בשבתון

קידום הבריאות לשיפור הלמידה וההתנהגות – קיץ 15/06/2017 הרשמה פתוחה

קורס מתוקשב

שנתי

60 שעות

במחזור קורסי קיץ
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות למורים בשבתון

תכנית להכשרת מקדמי אורח חיים בריא 31/10/2017 הרשמה פתוחה

ימי שלישי בין השעות 16:00-19:15

א

56 שעות

קורס המשך לקורס הפרונטאלי "חינוך לבריאות" ולקורסים המתוקשבים "לאכול נבון ולהיות בריא" ו- "קידום הבריאות".
הקורס מתמקד בהרחבת הידע בתזונה נבונה ולא בתחום אימון התנהגותי לשינוי הרגלים.

התמחות למאמנים: אימון לפיתוח הרגלי תזונה בריאים ולאורח חיים בריא 31/10/2017 הרשמה פתוחה

ימי שלישי
16:00-19:15

סמסטר א'

56 שעות (2 ש"ש) לימודי רשות

מורים בשבתון: במידה והקרן מכסה חלק מהעלויות יש להשלים את ההפרש
לא מוכר לגמול השתלמות